Fråga om särkullbarns rätt att få ut sitt arv direkt

2016-12-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Måste en änka/änkeman sälja sin bostad för att särkullbarn ska få ut sitt arv i pengar? Går det att försäkra sin bostad på något sätt? Eller bör man bo i hyresrätt om man gifter om sig med någon som har barn från tidigare äktenskap/samboförhållande/tillfällig relation?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt då särkullbarnets förälder dör, se 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Om den avlidne föräldern ägde hela / en del av den bostad (exempelvis en fastighet) som den avlidne föräldern och dennes nya make bodde i och om det krävs att denna bostad (fastighet) säljs för att särkullbarnet ska få ut sitt arv efter sin förälder finns det därför i en sådan situation tyvärr ingenting för den efterlevande maken att göra. Någon försäkring som skyddar mot en sådan situation existerar inte såvitt jag vet.

Om den avlidne föräldern och dennes efterlevande make bott i en hyresrätt uppkommer dock inte, såsom du påpekat, någon problematik med särkullbarnens rätt att få ut sitt arv direkt då en hyresrätt ur ett arvsperspektiv inte anses ha ett värde.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1191)
2021-06-23 Vilken betydelse får ett testamente för särkullbarnens arvsrätt?
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?

Alla besvarade frågor (93333)