Fråga om rätt till ersättning för den ena makens nedlagda arbete på fastighet tillhörande den andra maken så som enskild egendom

2016-03-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag är gift och bor tillsammans med min fru i hennes hus. Hon äger huset och det finns även ett äktenskapsförord där det står upptaget som enskild egendom. Nu vill hon skiljas och en frågeställning kring huset har uppstått. Till saken hör att jag under ett flertal års tid lagt ned all min fritid på att grundligt renovera/bygga om huset. Jag är byggare till yrket och har därför gjort i princip allt arbete själv och det jag har gjort går vida bortom reparationer eller underhåll. Min fru har stått för det mesta av materialkostnaden men jag har lagt ned all tid och allt arbete. För att förstå digniteten av det arbete jag utfört så kan vi väl säga att det är jobb som vilket byggföretag som helst skulle ha fakturerat en halv miljon kronor för.Har jag ingen rätt att kräva i alla fall någon del av boendets värde eller värdeökning vid bodelningen? Min känsla just nu är att min fru kanske ville skiljas tidigare, men avvaktade med avsikt för att jag skulle jobba klart med huset, något som ger henne som ägare en mycket signifikant värdeökning. Jag känner mig lurad, skulle man kunna säga. Vad säger ni och vad säger lagen? Kan jag hoppas på att få ut någon kompensation för det jag gjort?/Gert
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Relevant lagstiftning för att beskriva situationen i detta fall kommer att utgöras av Äktenskapsbalken (ÄktB)och Jordabalken (JB).

Egendom som gjorts enskild genom ett äktenskapsförord ska som bekant inte tas upp i och med makarnas bodelning vid anledning av äktenskapsskillnad, jfr ÄktB 7:1, 7:2 punkt 1 och 10:1. Härigenom förstås att det som i sig utgör egendomen inte kommer att omfattas av bodelningen.

Till fast egendom räknas sådant som tillförts denna och därigenom blivit s.k. fastighetstillbehör. Med fastighetstillbehör förstås sådan byggnad och inredning och annat som fastigheten försetts med för stadigvarande bruk. Typexemplet brukar vara då något fastgjorts så pass att det inte utan betydande insats kan avlägsnas – t.ex. målats, tapetserats eller skruvats fast, JB 2:2.

I en liknande situation, som förvisso avsåg ett samboförhållande, ansåg domstolen (NJA 1986 s 513) att, såvitt det inte kunnat visas att det material sambon tillfört och det arbete denne lagt ned inte hade varit av gåvoavsikt vid tiden för arbetets utförande så kunde dessa fastighetstillbehör inte heller anses vara annat än överlåtna till den fastighetsägande sambon. Domstolen hade heller inte ansett att denne hade visat på någon annan särskild omständighet som skulle kunna gett denne en rätt för att kunna återkräva endera egendomen eller ersättning för denna.

Med vägledning ur denna typ av bedömning kan det föreställas att du för att ha rätt till någon form av ersättning för nedlagt arbete kan komma att behöva visa att arbetet dels inte utförts alltigenom med gåvoavsikt samt därutöver annars om någon annan särskild omständighet förelegat för att du ska kunna ha någon dylik rätt – t.ex. eventuellt att du på inrådan av din fru gått ned i arbetstid för att istället kunna arbeta på den gemensamma bostaden.

Behöver du hjälp att mer ingående undersöka eventuella omständigheter som kan grunda någon form av anspråk gentemot din fru i och med skilsmässan, alternativt värdera eventuell bevisning om sådana omständigheter är du välkommen att kontakta oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85290)