Fråga om protokolls offentlighet i ideella föreningar

Hej,

Har styrelsen för en ideell förening förening rätt att vägra medlemmar i föreningen att få ut en protokollskopia från ett styrelsemöte?

I det aktuella fallet finns information i protokollet som rör tredje part, strategiska beslut och annan information som skulle kunna skada föreningens relation till leverantörer.

Kan föreningen ha grund för att hävda att styrelsens protokoll inte är offentliga, inte ens för medlemmar. Styrelsen meddelar alltid sina beslut till medlemmar via sammanfattande utskick. Stadgarna för aktuell föreningen saknar vägledning.

Ser fram mot er vägledning.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller organisationsformen ideella föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser. Organisationen styrs av föreningens stadgar. Stadgarna fungerar som ett avtal mellan föreningen och dess medlemmar och man förväntas att följa stadgarna när man blir medlem i föreningen.

Det korta svaret är ja en styrelse kan vägra att lämna ut protokollet från ett styrelsemöte. Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om protokollet ska vara offentligt för föreningens medlemmar eller inte.

Eftersom en ideell förening är en privaträttslig organisation lyder den inte under offentlighetsprincipen, som t.ex. myndigheter gör. Offentlighetsprincipen gör att myndigheter har en skyldighet att lämna ut handlingar. I en ideell förening är det styrelsen som bestämmer hur öppen en förening ska vara. Även om många föreningar förespråkar en öppenhet inför medlemmarna så finns det ibland skäl för en styrelse att välja att inte ge ut protokollet. Det kan röra sig om känsliga uppgifter som ifall de kommer ut kan skada enskilda medlemmar eller föreningen. Du nämner att sådan information finns i protokollet och då kan det absolut vara försvarbart att inte ge ut ett sådant protokoll.

Vill man i största möjliga mån ha en öppenhet mellan medlemmar och styrelsen och dess protokoll så finns det bl.a. två varianter man kan använda sig utav:

- Ifall styrelsen ska besluta om någon känsla fråga kan man lägga det beslutet som en bilaga till originalprotokollet och sedan bara hålla bilagan "hemlig.

- En annan variant är att man upprättar ett så kallat beslutsprotokoll där besluten som styrelsen har fattat i det mötet finns nedskrivna samtidigt som diskussionerna bakom beslutet, ifall diskussionerna innehåller känsliga uppgifter, inte finns med i detta beslutsprotkoll som lämnas ut till medlemmar.

Sammanfattat är det alltså i slutändan upp till styrelsen om de väljer att ge ut ett protokoll från ett styrelsemöte eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”