Fråga om påföljd för stöld

2016-04-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Om en person har stulit saker för runt 30.000 privat men sedan lämnat tillbaka det. Hur är straffet på det, förstår att det kan vara svårt att säga men om man kan veta vad det kan röra sig om.Går det mest troligt till rättegång eller kan det vara endast böter eller hur kan det bli?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga delas bäst upp i tre delar. Den första beträffande påföljd för stöld i allmänhet. Den andra vad ett återlämnande av egendomen kan få för inverkan på påföljden. Slutligen den tredje, hur åklagaren förmodligen kommer hantera fallet.

Stöld i allmänhet
För stöld stadgas ett straff om fängelse i högst 2 år, 8:1 Brottsbalken. Den nedre beloppsgränsen för stöld, mot snatteri, går vid omkring 1000 kr och den övre beloppsgränsen, mot grov stöld, vid omkring 250 000 kr eller fem prisbasbelopp. Om tillgreppet inte innefattade någon form av inbrott, eller andra faktorer som påverkar huruvida brottet ska ses som grovt, ligger ett tillgrepp med ett värde på 30 000 kr förhållandevis lågt i brottets s.k. straffskala. I praktiken är domstolarna återhållsamma med fängelse som straff när det kommer till normalgraden av stöld. I stället gäller att straffet blir böter som huvudregel. För stöld är dagsböter den tillämpliga formen av böter, se 25:1 Brottsbalken. En stöld med ett värde på omkring 30 000 kr skulle tänkas generera omkring 40-60 dagsböter. Det gäller antalet. Vad beträffar hur mycket varje dagsbot är värd sker i regel en uträkning baserad på den tilltalades inkomst, dock lägst 50 kr och som högst 1000 kr, se vidare RåR 2007:2.

Återlämnandet
Vad händer då med straffskalan om gärningspersonen återlämnar sakerna efter tillgreppet?
Det finns möjligheter för domstolen att beakta gärningspersonens beteende efter själva gärningstillfället. I 29:5 st. 1 p. 4 Brottsbalken, stadgas att ifall gärningspersonen efter t.ex. stölden försökt minska skadeverkningarna av brottet kan en lindring av påföljden vara aktuell. Det här gäller dock inte i de fall gärningspersonen sålt egendomen och sedan ger tillbaka en del av vinsten till brottsoffret, det krävs att det är det stulna som återlämnas. Att beakta detta skulle förmodligen placera rätten närmare 40 dagsböter än 60, men någon garanterad bedömning kan inte göras.

Rättegång eller strafföreläggande
Förutsättningarna för strafföreläggande framför rättegång finns i 48 kap Rättegångsbalken. Att straffet genererar endast böter är ingen garanti för att det inte blir en rättegång av saken. Den bedömningen hänförs till andra omständigheter. För att ett strafföreläggande ska komma ifråga, vid vilket åklagaren skickar ett föreslaget straff till den misstänkte som denne sedan godkänner, krävs utöver böter också att brottet är helt utrett, att målsäganden (brottsoffret) inte vill framställa s.k. enskilt anspråk, i regel ett erkännande från den misstänkte. Kort och gott krävs det att det inte föreligger några tvivelaktigheter som föranleder en domstolsprövning och givetvis att den misstänkte godkänner påföljden. Huruvida det skulle bli så i fallet i frågan är omöjligt att besvara utan att ta del av alla handlingar i målet.


Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1423)
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?

Alla besvarade frågor (88101)