Fråga om påföljd för narkotiabrott

2016-04-11 i Påföljder
FRÅGA
Vad kan straffet för 16 gram kokain tänkas bli? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Initialt bör det nämnas att påföljdsbestämning är en trubbig vetenskap och något helt säkert svar kan inte ges utan att ta del av handlingarna i målet, eller närvara vid huvudförhandlingen. En sådan omfattande utredning ingår inte i Lawlines frågetjänst. En fingervisning om eventuell påföljd kan dock vara möjlig i alla fall.

Gärningspersonens ålder och övriga omständigheter i målet har inverkan på påföljdsbestämningen. Här kommer därmed förutsättas att gärningspersonen var över 21 år gammal vid tillfället för brottet och att några förmildrande eller försvårande omständigheter inte förelegat, se 29:1-3, 5 & 7 Brottsbalken för vidare läsning.

För narkotikabrott av normalgraden stadgas ett straff om fängelse i högst tre år, 1 § Narkotikastrafflagen. I frågan rör det sig om 16 gram, vilket enligt gällande påföljdspraxis inryms i normalgraden av brottet. Det ska även sägas att narkotikabrott är ett s.k. artbrott. Detta innebär att huvudregeln (till skillnad från vid många andra brott) är att fängelse ska utdömas som påföljd framför lindrigare straff. I mildare fall har det ansetts möjligt att frångå huvudregeln och utdöma lindrigare påföljd (se nedan*). Detta fall synes dock inte, som ovan nämnt, kunna inrymmas i undantaget. Innehavet är dock inte bara utifrån art och mängd tillräckligt för att bedöma som grovt (jfr NJA 2012 s. 528).

Av detta kan slutsatsen dras att fängelse bör utgå för brottet. Brottets straffvärde (se 29:1-3 Brottsbalken) får enligt gällande praxis bedömas till omkring fyra till sex månaders fängelse. Observera dock att denna bedömning är i brist på övrigt information.

* I Högsta domstolens dom, NJA 2008 s. 653, bedömdes ett innehav om 0.73 gram kokain (för eget bruk) vara i det lägsta spektrumet av straffskalan för narkotikabrott av normalgraden (alltså inte ringa). Påföljden bedömdes till villkorlig dom och 90 dagsböter á 200 kr.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85214)