Fråga om påföljd för häleri

2016-10-10 i Påföljder
FRÅGA
hej jag är dömd för häleri/häleriförseelse då jag sålde en stulen cykel. jag erkände på polisförhöret och har nu fått hem mitt brev från åklagarmyndigheten. jag kommer bli dömd på villkorlig dom verkar det som samt dagsböter om jag skriftligt godkänner dvs. vad tycker ni/du om min dom är den normal/rättvis? jag är 18 år och har inget annat i mitt förflutna. jag menar villkorlig dom var väl lite hårt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska det nämnas att prognoser av påföljdsbestämning är ett osäkert företag. För en säkrare prognos måste bedömaren känna till alla omständigheter som är relevanta för brottet ifråga, en sådan djupdykning ligger dock utanför ramen för vår gratistjänst.

Generellt gäller dock att straffskalan för häleri innefattar fängelse i högst två år (och lägst 14 dagar, vilket följer av 26:1 st. 2 Brottsbalken), se vidare 9:6 Brottsbalken. Jag utgår ifrån att det är häleri och inte häleriförseelse som gäller för det strafföreläggande som Du har fått hem.

Eftersom fängelse är den enda föreskrivna påföljden för häleri, gäller att straffvärdet i sig är så lågt att det motiverar en icke frihetsberövande påföljd. Det kan konstateras att det, med beaktande av den s.k. ungdomsrabatten i 29:7 BRB och spärren i 30:5 st. 2 BRB, endast i ytterst sällsynta fall kan vara motiverat med en frihetsberövande påföljd med anledning av häleri för någon som är 18 år gammal när brottet begicks.

Villkorlig dom ska då utdömas, eftersom det är det enda alternativet till fängelse vid brist av s.k. billighetsskäl enligt 29:5 BRB, jfr 30:1 och 27:1 BRB. När villkorlig dom fastslagits som påföljd får denna förenas med böter enligt 27:2 BRB. Dessa påföljder i kombination kan sedan meddelas genom ett strafföreläggande enligt 48:4 st. 2 Rättegångsbalken.

Det finns alltså inget principiellt fel i hur åklagaren har bedömt påföljden i detta fall. Att det blir en "villkorlig dom" kan sägas ha mer med systematik att göra och straffskalans konstruktion, än att det skulle bedömas som ett särskilt allvarligt fall. Är Du missnöjd med strafföreläggandet har du valet att inte godkänna detsamma.

Mvh

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1425)
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?

Alla besvarade frågor (88294)