Fråga om orubbat bo och särkullsbarn

2017-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA
En god vän till mig har blivit änka nu. Den avlidne maken har två söner i ett tidigare äktenskap. Makarna har skrivit ett testamente där den efterlevande skall sitta i orubbat bo tills båda är döda. Gäller testamentet eller måste särkullbarn få ut sin arvslott?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Att en efterlevande maka har rätt att sitta kvar i orubbat bo betyder att hon har fri förfoganderätt till all den avlidne makens egendom, fram till sin egen bortgång. Deras arvingar får vänta på sin del tills båda makarna gått bort. Särkullsbarn har dock enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) rätt att direkt få ut sin laglott efter en förälders död (vilket är halva kvarlåtenskapen efter den avlidne maken). Denna rätt går före testamente. Särkullsbarn kan välja om de så vill att ta ut sin arvslott först efter att även den efterlevande makan går bort, och på detta vis låta den efterlevande maken sitta kvar i orubbat bo, 3 kap 9 § ärvdabalken.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?