Fråga om makesarv och testamente

2018-01-19 i Testamente
FRÅGA
Hej Jag är gift, och vi i dag håller på att upprätta ett testamente, jag har ärvt en del pengar av min mamma, som jag vill ska enbart gå till mina barn.Hur går jag tillväga för att säkerställa att det blir på detta viset, vid dödsfall eller skilsmässa ?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att säkra att dina pengar förblir dina vid en eventuell äktenskapsskillnad så krävs ett äktenskapsförord, dvs ett avtal mellan dig och din make som fastställer att de pengarna är din enskilda egendom. Avtalet innebär då att de pengarna inte kommer att ingå i den eventuella bodelningen.

När det kommer till scenariot att du avlider så är det ett testamente som krävs, där det framgår att de pengar som du ärvt av din mamma ska tillfalla dina barn och inte ingå i makesarvet. Din make har dock alltid rätt att ur din kvarlåtenskap få så pass mycket att hans sammanlagda egendom uppgår till fyra prisbasbelopp, 3 kap. 1 § 2st. Ärvdabalken, vilket i dagsläget är 182 000kr.

Det bästa sättet för dig att försäkra dig om att pengarna fördelas som du vill är att både skriva äktenskapsförord som fastställer att pengarna ska vara din enskilda egendom, samt testamente där det framgår att du vill att dina barn ska ärva pengarna framför din make. Inget av detta kan dock hindra din make från att kräva sitt makesarv upp till 182 000kr.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia Stenslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?