Fråga om klander i testamente, tillgång till fastighet, bouppteckning m.m.

En fastighet med sjötomt, värd mer än 12 miljoner, ägandeförhållandena är att hälften ägs av fd fru till den avlidne genom testamente och hälften av de 2 sönerna som var minderåriga när fadern dog, som arvslott. Pojkarna är nu myndiga, men hindras av sin mor att komma till fastigheten. Kvinnan har tillsammans med sambo låtit bygga/renovera det lilla hus som finns på fastigheten. Vad gäller rättsligt?

1. Har hon rätt att hindra pojkarna från att besöka fastigheten?

2. Har hon rätt att bygga på tomten utan att fråga de andra ägarna, pojkarna?

3. Fadern dog för 8 år sedan, var svårt sjuk det sista året när testamentet skrevs. Har det gått för lång tid för att kunna ifrågasätta testamentets giltighet?

4. Efter fadern fanns även bilar, bl a en Rolls Royce, en antikvitetsaffär i gamla stan, guld och silver mm mm i ett kassaskåp som fd frun lät låssmed bryta upp dagen efter dödsfallet. Pojkarna har aldrig fått se en bouppteckning.

4. Har pojkarna någon möjlighet att få juridisk hjälp för att reda upp vad som gäller? Eftersom de äger fastigheten, som de inte har tillgång till, har de ingen möjlighet att få t ex bostadsbidrag och är därför fortfarande boende i deras fars lägenhet i gamla stan som moderna fick överta hyreskontraktet på.

Jag som frågar är kusin till pojkarnas far och de vänder sig till mig i sin förtvivlan över sin situation. Hoppas på er hjälp.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Din fråga berör dels frågor om testamente, dels frågor om samäganderätt. Detta gör att både ärvdabalken (ÄB) och samäganderättslagen (SamägL) kommer att beröras.

Förfogande över fastigheten

Först och främst kan inte den f.d. frun hindra barnen ifrån att besöka fastigheten, eftersom de numer är delägare till den. Dessutom har hon inte rätt att förfoga över fastigheten utan att samtliga delägare samtycker till det (2 § SamägL). Med andra ord kan hon inte bygga på tomten utan att de andra ägarna också godkänner det.

Skulle de inte nå någon överenskommelse gällande fastigheten så finns det en möjlighet för vardera delägaren att kräva att fastigheten ska bjudas ut på offentlig auktion (6 § SamägL).

Ifrågasätta testamentets giltighet

Om en arvinge vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan han eller hon väcka en så kallad klandertalan. Talan om klander av testamente ska väckas inom sex månader efter att arvingen fått del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Med andra ord är det tyvärr för sent för att ifrågasätta testamentets giltighet nu.

Bouppteckning

En bouppteckning kan inte ändras i efterhand. Under vissa omständigheter är det dock möjligt att upprätta en så kallad tilläggsbouppteckning (20 kap. 10 § ÄB). Det kan då handla om att en ny tillgång eller skuld har blivit känd sedan bouppteckningen har förrättats, eller att något annat fel har upptäckts i bouppteckningen, till exempel att dödsbodelägarkretsen är felaktig (20 kap. 10 § ÄB). Dock leder inte alla fel till att en tilläggsbouppteckning ska förrättas. Att en tillgång har värderats för lågt utgör till exempel inte grund för en tilläggsbouppteckning (se NJA 1981 s. 300). Blir det aktuellt med en tilläggsbouppteckning ska en sådan upprättas inom en månad från det att felet upptäcktes (20 kap. 10 § första stycket ÄB). I ert fall blir det därför svårt att göra något sådant tillägg, eftersom alla arvtagare (alternativt deras förmyndare) kallades till en så kallad bouppteckning och således fick ta del av bouppteckningen innan den registrerades (20 kap. 2 § ÄB). Med andra ord, om tillgångarna inte fanns med i bouppteckningen hade sönerna behövt begära en tilläggsbouppteckning inom en månad efter att de nya tillgångarna upptäcktes.

Vill ni i efterhand kontrollera bouppteckningen går det att beställa en kopia hos Skatteverket (här).

Sammanfattning och råd

Den f.d. frun kan inte ensam bestämma över fastigheten och har inte heller rätt att neka sönerna tillträde. Det är tyvärr för sent att klandra testamentet, och förmodligen även för att göra en så kallad tilläggsbouppteckning. Däremot går det att begära en kopia av den bouppteckning som har registrerats. Mitt råd till er/sönerna är att vända sig till frun för att försöka nå någon överenskommelse gällande fastigheten. Skulle detta inte leda till något resultat finns möjligheten att ansöka om försäljning på offentlig auktion.

Skulle du/ni behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning