Fråga om jäv på föreningstämman

Har enskilda styrelsemedlemmar (ordinarie ledamöter och suppleanter) rösträtt så som varande medlemmar, vid fråga om styrelsens (som helhet) ansvarsfrihet på föreningsstämma?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I din fråga har du inte angett vilken typ av förening som frågan avser, i svaret kommer jag då utgå från att det rör sig om en ekonomisk förening vilket innebär att lag om ekonomiska föreningar (hädanefter ”FL”) blir tillämplig. De lagrum som jag kommer redogöra för nedan torde dessutom ge uttryck för allmänna associationsrättsliga principer vilket innebär att det inte är av någon avgörande betydelse vilken typ av förening det är fråga om.


Utgångspunkten är att medlemmarna i en förening har rätt att utöva sitt inflytande i föreningen genom att bl.a. rösta på föreningsstämman (se 6 kap 1 och 2 §§ FL). Förutsatt att en styrelseledamot också är medlem i föreningen tillfaller således denna rösträtt också styrelseledamoten. I 6 kap 37 § FL görs emellertid undantag från denna huvudregel vid olika jävssituationer. Av punkt 2 framgår då att en medlem på stämman inte får rösta i en fråga om medlemens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan skyldighet gentemot föreningen. Detta innebär alltså att en medlem som är styrelseledamot inte får rösta när det gäller att bevilja honom eller henne ansvarsfrihet och svaret på din fråga blir således nekande. Det kan dock noteras att denna regel inte står som hinder för styrelseledamoten att ändå delta på stämman och framföra sina åsikter i frågan (se prop. 1986/87:7 och s. 120). 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”