Fråga om jäv och befogenhet

Medlem i bostadsrättsförening hävdar att jäv uppstår när styrelsemedlem utför avlönat arbete åt föreningen enl kap 6 p 10 ek förening. Årsstämma har godkänt att arbete kan utföras och timlön fastställdes. Kvarstår då jäv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jäv enligt 6:10 lag (1987:667) om ekonomiska föreningar innebär att styrelseledamoten inte får delta i handläggningen av frågor rörande avtal mellan styrelseledamoten och föreningen. Så om exempelvis styrelsen skulle ha tagit beslutet att anställa styrelseledamoten, skulle denna styrelseledamot inte får delta i handläggningen av avtalet. Det skulle därmed kunnat påverka styrelsens beslutförhet (jfr tex beslutförhetsreglerna i 6:9 lagen om ekonomiska föreningar där minst hälften av styrelseledamöterna måste närvara för att göra styrelsen beslutsför, vilket i en styrelse om två personer i en bostadsrättsförening skulle göra att styrelsen inte alls kunnat ta beslut om saken).

Jävssituationer behandlas vidare som befogenhetsöverskridanden (jfr tex 8:42 st 2 aktiebolagslagen och se 6:14 st 2 lagen om ekonomiska föreningar). Om stämman godkänner den aktuella jävssituationen har befogenhetsöverskridandet läkts. Detta kallas för ratibihering.

I detta fall har stämman fastställt att arbete kan utföras och att en viss timlön ska utgå. Man har dock inte beslutat om vem som ska utföra arbetet. Om styrelsen är beslutför utan den aktuella styrelseledamoten så kan styrelsen anställa denne, utan risk för jäv. Om inte, måste en ny stämma sammankallas för att godkänna att styrelseledamoten är den som anställs.

Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig kväll.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000