Fråga om jäv för styrelseledamot i ideell förening

Hej jag heter Annelie och sitter med i styrelsen för en ideell Supporterförening i Handboll. Varje år samlar och jobbar vi i Supporterföreningen ihop mycket pengar till Handbollsföreningen så att de har extra pengar till bla nyförvärv..På sju år har vi på olika sätt fått ihop och skänkt närmare 80 0000 kr till Handbollsföreningen.. En väldigt stor summa pengar.. Min fråga./Kassören i denna Supporterförening sitter även med i styrelsen för den Handbollsföreningen vars lag vi supportar.. och skänker pengarna till..Jag anser att det är fel och olämpligt att kassören sitter i bådas styrelse.. Bla kan ju jävsituatoner på så sätt uppstå mm.. Har jag fel ang detta ? En sak till.. Ordförande i Supporterföreningen började jobbar heltid som marknadsansvarig/sponsorsäljare i Handbollsföreningen ett par år efter Supporterföreningens bildande.. Jag anser att även detta är fel och olämpligt.. Bör det väljas ny ordförande i Supporterföreningen ? Jag kan ha fel i mina frågeställningar.. Men jag anser att det är märkligt att både ordförande och kassören kan sitta i typ två stolar samtidigt.. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till ideella föreningar (som jag utgår från att er supporterförening är) finns det ingen lagstiftning som reglerar bolagsformen. Istället är bolagsformen reglerad genom rättspraxis och principer. Lag om ekonomiska föreningar (som du kan hitta här) kan också användas som vägledning för att se om ett visst bedrivande av bolaget är okej eller inte, men är trots allt inte direkt tillämpbar. I mitt svar kommer jag utgå från principen om god föreningssed och stödja mitt svar på relevanta regler utifrån lag om ekonomiska föreningar.


Den goda föreningsseden innebär att styrelsen har ett ansvar att verka för det som är föreskrivet i föreningens stadgar, den målsättning som föreningen har samt det som legat till grund för föreningens bildande. En styrelseledamot ska som förtroendevald alltid sätta föreningens bästa i första rummet. Det går även att kolla i lag om ekonomiska föreningar. I 7 kap. 23 § kan man läsa att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, dessutom framgår det av paragrafen att styrelseledamot inte får handlägga avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse.


Det kan utifrån det ovanstående nämnda i vart fall anses olämpligt att er kassör och ordförande är med i själva handläggningen av frågor som berör handbollsföreningen. Dock så är det inte olämpligt i sig att de sitter med i styrelsen och samtidigt sitter med i en annan styrelse eller jobbar för ett bolag som föreningen bedriver verksamhet emot.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”