Fråga om husdjur ingår i en bodelning

2017-10-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om husdjur vid bodelning. Säg att två personer lever i ett samboende och gemensamt köper en hund (de betalar halva kostnaden var vid inköpet). Om paret sedan separerar, vem får rätten till hunden? Delar man upp vårdnaden om så är möjligt utifrån parets relation eller får den ena parten "köpa ut" den andra till en kostnad av hunden värde? Hade svaret blivit annorlunda om paret var gifta i stället? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer med hunden om ett sambopar flyttar isär?
Vid en eventuell bodelning ska all samboegendom delas lika. Till samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (möbler, nyttjoprylar och dylikt), mot förutsättningar att det anskaffats för gemensamt bruk (se här). Husdjur är inte samboegendom enligt sambolagen och därför kommer inte hunden ingå i en eventuell bodelning. Vem av parterna som har rätt till hunden får därför göras upp parterna emellan.

Vad gäller vid äktenskap?

Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (se här). Enskild egendom ska alltså inte delas upp.

Vad som utgör enskild egendom är bland annat:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
(se här).

Giftorättsgods är sedan allt det som inte är enskild egendom (se här)

En hund räknas som lös egendom, alltså en sak. Om paret som ingår äktenskap skrivit äktenskapsförord där det angivits att hunden ska vara ena partens enskilda egendom, hålls den utanför bodelningen. Görs inte det kommer den att vara giftorättsgods. I sådant fall ska hundens ekonomiska värde ingå i bodelningen. Då kan den ena parten ta över hunden genom och "lösa" ut den andra utifrån hundens ekonomiska värde, alternativt att hunden säljs och summan delas lika parterna emellan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?