FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2019

Fråga om försök till våldtäkt samt ensam vårdnad

Min man - som jag nu skiljer mig ifrån - har försökt ha sex med mig medan jag sovit. Det hände 9/2 2017 och 26/10 2018. Han har även hållit fast mina anklar förtalet gånger när jag sagt nej till sex, har lagt mig på mage, försökt rulla undan, sagt nej, rest mig för att gå. Jag fick blåmärken på fotleder men inte dokumenterat. Hur ska jag se på detta? Varit gifta sedan 2005.

Jag berättade för en eller två nära vänner då. Kommer jag någon vart med en polisanmälan? Har i alla fall gjort en.

Han har hotat mig med skilsmässa i alla år vi varit gifta. Han jobbade minst 70 h/vecka och jag fick ta allt ansvar med hem och tre barn annars hotade han. Sade jag ifrån kallade han mig grälsjuk. Han har fått sin familj att tro att jag startar bråk och att barnen kommer i kläm. I verkligheten får jag inte be honom om något endaste för då säger han att jag bråkat och härjat - till barnen för att avleda och slippa ta ansvar. Jag får inte ställa rimliga krav eller stå upp för mig och barnen.

Nu vill han ha delad vårdnad och ljuger för socialtjänsten om hur bra han är. Jag har yrkat på kvarsittning och ensam vårdnad. Han har ofredat vår dotter två gånger och slagit sonen 3 gånger samt försummat dem i alla år. Han tycker han är en felfri pappa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Händelserna som du beskrivit avseende den 9/2 2017 och 26/10 2018 samt incidenterna därefter, klassas som försök till våldtäkt (6 kap. 1 § brottsbalken samt 23 kap. 1 § brottsbalken). Våldtäkt föreligger när en person genomför ett samlag eller en annan sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om:

deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, ellergärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Försök till våldtäkt

I förevarande fall har din f.d. man försökt genomgå samlag med dig dels i sovande tillstånd, dels med våldsanvändning. Dessa handlingar innebär att frivillighet inte förelegat. Vidare finns det omständigheter som tyder på att brottet hade kommit till fullbordan om inte du lyckats slita dig undan. Kriterierna till försök till våldtäkt kan därför anses vara uppfyllda. Att du har berättat om incidenterna för dina två vänninor ses som starkt bevisvärde. Enligt min bedömning är en polisanmälan det absolut bästa du kunnat göra i fallet då ett brott begåtts.

Vårdnad om barnen

Vad gäller vårdnaden är utgångspunkten vid alla frågor som rör barn att barnets bästa är i främsta rummet. Utgångspunkten är att båda föräldrarna har vårdnad om barnet (6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken (FB)). Det finns dock undantag från när gemensam vårdnad är det bästa för barnet (6 kap. 7 § FB). Dessa undantagsfall är:

- Om den ena föräldern misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp
- Om det finns en risk att den ena föräldern ska kidnappa barnet
- Om den enda föräldern har svåra alkohol-/narkotikaproblem
- Om den ena föräldern är svårt psykisk sjuk

Mot bakgrund av det du framfört om faderns misshandel mot barnen, finns det omständigheter som talar mot att gemensam vårdnad är för barnets bästa. Socialtjänsten kommer här företa en utredning om hemförhållandena och framkommer det att fadern inte är lämplig som vårdnadshavare, kommer du sannolikt få ensam vårdnad om barnen. Observera att det avgörande inte är vad fadern tycker om sin roll, utan vad socialtjänsten kommer fram till är barnets bästa. Hänsyn tas även till barnets åsikter om det hela mot bakgrund av deras stigande ålder och mognad.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”