FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/05/2015

Fråga om förskott på arv måste dokumenteras

Har en kort fråga avs. förskott på arv.

Min pappa gick bort i höstas och mamma ärvde honom helt och hållet, mamma vill nu ge mig som är enda barnet förskott på arvet (handlar endast om pengar).

Min fråga är om detta formellt måste dokumenteras på något vis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Om en förälder under sin livstid ger en gåva till något av sina barn, så är huvudregeln att mottagaren ska avräkna värdet på gåvan som förskott på arv efter föräldern. Detta framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken och gäller under förutsättning att det av omständigheterna eller av föreskrift inte framgår att föräldern har avsett något annat. Det kan uttryckas så att en presumtion gäller för att avräkning ska ske, som däremot kan brytas om det kan visas att föräldern som gav gåvan hade för avsikt att avräkning inte skulle ske.

Detta innebär med andra ord att det inte krävs någon formell dokumentation av förskottet, om din mors avsikt är att det ska ske en avräkning för det förskott hon vill ge till dig. Är hennes avsikt istället att du inte ska avräkna förskottet vid arvsskiftet, kan det emellertid vara en fördel att upprätta ett gåvobrev där detta anges. Även i sådant fall finns dock inget formellt krav på dokumentation, men det underlättar i det avseendet att arvlåtarens avsikt kan redovisas.

Till sist kan tilläggas att om din mamma inte avser att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till någon annan än dig, så spelar inte reglerna om förskott på arv någon avgörande roll i den situation du beskriver. Detta har att göra med att bestämmelserna om förskott på arv är baserade på tanken att föräldrar normalt vill behandla sina barn lika och att syftet med en gåva i vanliga fall därför inte är att gynna en bröstarvinge framför de andra. Med anledning av att du är det enda barnet föreligger således inte denna problematik i ert fall.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga! I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000