Fråga om förfarande med tjänstepension vid bodelning i händelse av äktenskapsskillnad

2016-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Inbetald tjänstepension är ofta en stor tillgång för ett framtida liv.Hur förfares med detta värde vid bodelning .och skillsmässa om inbetalningarna endast genererats av den ena parten.?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till bodelningsförfarande med tjänstepension vid äktenskapsskillnad regleras detta genom Äktenskapsbalkens (ÄktB) kapitel 10.

Som en huvudregel så undantas tjänstepensionen ifrån bodelning vilket kan utläsas genom ÄktB 10:3. Är det så att ett sådan fördelning med hänsyn till makarnas förevarande levnadsförhållanden och därav utfallet av bodelningen förefaller vara fullkomligt oskälig finns ett undantag i form av en oskälighetsjämkningsregel. Denna framgår av ÄktB 10:3 stycke 3 och syftar till att jämka eventuella inkomstskillnader som kan tänkas föreligga efter ett, vad som i tidigare lags mening ansetts varit, mer traditionellt samlevnadssätt.

Behöver du hjälp att få en överblick av hur en eventuell bodelning skulle se ut är du välkommen att kontakta en av våra kunniga jurister som kan sätta sig in i egendomsförehavanden och fastslå detta. Sådan kontakt upprättas snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1021)
2021-03-05 Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?
2021-03-02 Vad ingår vid en skilsmässa
2021-02-28 Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.
2021-02-26 Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (89948)