FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/06/2015

Fråga bl.a. om fastighet som förvärvats innan äktenskaps ingående utgör giftorättsgods

Min bror vårdas i livets slutskede. Han är gift och vill att hans fru ska ärva den del han har rätt att testamentera bort enl. lagen. Testamentet är skrivet år 2004 - det år de gifte sig.

Han har en dotter som är särkullbarn.

Hans fru ägde vid äktenskapets ingående en fastighet som fortfarande står i hennes namn. Ingår den i det gemensamma boet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag förstår att ni befinner er i en väldigt jobbig situation, men jag ska försöka besvara din fråga på bästa sätt.

När ett äktenskap upplöses ska enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. Vid denna bodelning ingår endast makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är enligt 11 kap. 3 § ÄktB att nettovärdet (värdet efter avdrag för skulder) av giftorättsgodset ska delas i lika delar mellan makarna.

Vad som utgör giftorättsgods framgår indirekt av 7 kap. 1-2 § § ÄktB. Där anges att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild, varefter en uppräkning sker av vad som utgör enskild egendom. Enskild egendom är t.ex.:

- egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

- egendom som en make fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda

Svaret på din fråga, om din brors frus fastighet kommer ingå i det gemensamma boet, är alltså beroende av om fastigheten utgör giftorättsgods eller inte. Detta under förutsättning att jag tolkat din fråga rätt, på så sätt att din fråga rör om fastigheten ska ingå i en bodelning eller inte.

Om din bror och hans fru inte har skrivit ett äktenskapsförord, där det framgår att fastigheten är din brors frus enskilda egendom, och hon inte heller har fått/ärvt fastigheten med villkor att den ska vara enskild, kommer den alltså att ingå i en bodelning. Detta betyder i enlighet med 11 kap. 3 § ÄktB att fastigheten kommer bli föremål för en likadelning, och hälften av fastigheten kommer således utgöra en del av din brors kvarlåtenskap som sedan blir föremål för arv. Din brors särkullbarn kommer därmed enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken att ärva sin fars kvarlåtenskap och således också en del av fastigheten. Eftersom du anger att din bror skrivit ett testamente blir denna del emellertid mindre, då hans särkullbarn i sådana fall endast kommer få ut sin laglott, som utgör hälften av arvslotten (hälften av din brors kvarlåtenskap). Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken.

Sammanfattningsvis vill jag nämna att om din bror och hans fru, trots den mycket jobbiga situationen, vill att hennes fastighet ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen, kan det avtalas om i ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § ÄktB.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Vänligen,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?