Fråga om ersättning vid frikännande dom samt bevisfrågor

2019-09-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Är åtalad för misshandel.Jag vet att det är domstolen som avgör, men alla jag pratar med har svårt att se mig bli dömd. Vänder mig nu till er!Målsäganden säger i förhör att jag ska ha slagit denne under ögat.Vittnet säger att jag ska ha slagit målsägande på undre läppen.Polisen har tagit en bild i profil på halva ansiktet, man ser alltså bara ena ögat men ingen svullnad, inga bilder dagen efter för att dokumentera någon blåtira.Man kan alltså inte se en differens utifrån båda ögonen. Vad tror ni?Och om jag skulle bli friad, har jag rätt till stämningsansökan för kränkning, psykisk ohälsa, nedbrytning pga alla polisförhör och onödig slöseri på tid.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Du har två frågor. Den första handlar om utfallet av åtalet och den andra om möjligheter att få ersättning om vid en frikännande dom.

Vad gäller din första fråga vill jag börja med att påpeka att det är svårt att avgöra utgången av åtalet utan närmare insyn i bevisningen. För fällande dom krävs för åklagare att göra det ställt bortom allt rimligt tvivel, NJA 1980 s 725. Parterna i en domstol har fri bevisföring och får därför lägga fram all bevisning. För domstolen gäller fri bevisvärdering enligt 35:1 RB. Det innebär att rätten fritt har att avgöra värdet av bevisningen som läggs fram i rättegången.

Vid en friande dom finns det möjligheter att få ersättning av staten för frihetsberövande och andra tvångsmedel. Detta regleras i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 1 §1 st 1 pt i lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder har den som varit häktad på grund av misstanke om brott rätt till ersättning om det meddelas en frikännande dom, åtalet avisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtals väcks.

Det är såklart tråkigt att det har varit psykiskt påfrestande för dig. Polisens tvångsåtgärder måste alltid stå i överensstämmelse med legalitetsprincipen (RF 2:20), ändamålsprincipen (RF 2:21), behovsprincipen (8 § 2 st. polislagen och proportionalitetsprincipen (RB 24:1 1 st). Om polisen kränker dessa kan du vända dig till dem och begära ersättning från staten med stöd av enligt 3:2 1 pt och 5:1 1 st. 3 pt. skadeståndslagen för sveda och värk. Om de nekar dig kan du föra talan mot polisen vid en tingsrätt.

Lycka till och hoppas du fick ett klargörande i din sak.

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag 14driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-26 15:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (940)
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?

Alla besvarade frågor (73826)