Fråga om envarsgripande i kollektivtrafik

FRÅGA
Enligt Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv , kan den som driver kollektiv persontrafik ta ut en avgift om en resande inte kan uppvisa giltigt färdbevis. Dock förekommer det löpande beskrivningar på sociala medier om tillfällen då personer har kvarhållits på plats p g a detta. Man är inte skyldig att legitimera sig då brottet inte kan anses vara av allvarlig grad, och enligt 5:e paragrafen så får man avvisa en person som inte kan uppvisa giltigt färdbevis. Men hur kan man motivera att kvarhålla en person som lugnt och ordnat väljer att lämna fordonet vid nästa hållplats? Vilket lagrum lutar sig landets olika kollektivtrafiker på då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller möjligheten att kvarhålla en person på det viset du beskriver kan det inledningsvis nämnas att det krävs lagstöd. Sådant stöd hittas i 24:7 st. 2 rättegångsbalken, s.k. envarsgripande. För att ett sådant ska vara möjligt krävs det att det rör sig om ett brott som kan leda till fängelse, samt att brottet i objektiv mening är klarlagt (vi återkommer till denna detalj). Envarsgripande får göras av alla människor om förutsättningarna är uppfyllda. Kontrollanterna på tågen har alltså inga ytterligare befogenheter.

Det brott som kan begås i kollektivtrafiken, just ur biljettsynpunkt, som motiverar ett envarsgripande är bedrägligt beteende enligt 9:2 st. 2 brottsbalken. Detta brott aktualiseras t.ex. när någon går på en buss eller ett tåg, utan att ha betalat för sig; snyltning helt enkelt. För att ett envarsgripande ska vara möjligt krävs som ovan nämnt att de objektiva förutsättningarna för brottet är uppfyllda. Konduktören, eller kontrollanten, måste veta att personen t.ex. inte har någon biljett.

(Om personen har en biljett, som exempelvis gäller för omyndiga, men vägrar legitimera sig och påstår sig vara omyndig, faller också de objektiva förutsättningar. Såvida det inte är uppenbart att personen över myndig ålder dvs. Vidare är inte brottets grad relevant för ifall en person är skyldig att legitimera sig eller ej, en enskild är aldrig skyldig att legitimera sig såvida det inte finns särskilt föreskrivet. Däremot kan polisen ha befogenhet att söka fastställa en persons identitet mot dennes vilja om vissa förutsättningar är uppfyllda, se 19 § polislagen.)

Om de objektiva förutsättningarna för ett brott inte är uppfyllda innebär ett kvarhållande brottet olaga tvång (eller olaga frihetsberövande om det pågår väldigt länge), 4:2 & 4 brottsbalken. Den som blir kvarhållen har då nödvärnsrätt enligt 24:1 brottsbalken och får slita sig loss för att komma därifrån.

Det är alltså möjligt att kvarhålla någon som begår bedrägligt beteende, men endast i de situationer brottet är objektivt klarlagt.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85188)