Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn

2021-02-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar har två gemensamma barn (jag och mitt syskon) vi har även ett halvsyskon på pappas sida. Vad händer med arvet om min mamma dör först? Jag vet att min pappa kommer få arvet först men sedan när han dör innebär det att vårat halvsyskon kommer ärva min mamma också? Eller hur skiljer man på dom pengarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider kommer den andra maken att erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Gemensamma barn har inte rätt att få ut varken laglott eller arvslott utan får "vänta" tills båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn har däremot en rätt att få ut sin arvslott direkt men kan välja att avstå till förmån för den efterlevande maken och istället få en s.k. efterarvsrätt (3 kap. 1 § ÄB, 3 kap. 9 § ÄB). I din situation har inte särkullbarnet (ditt halvsyskon) någon rätt att få ut arv efter din mamma, utan enbart efter din pappa.

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt

Efterlevande make (din pappa) kommer att ärva din mammas kvarlåtenskap, kvarlåtenskapen blir en andel av din pappas totala egendom. Denna andel kommer din pappa att ärva med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att din pappa har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantag att han inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att egendomen både kan minska och öka, men din pappa får inte testamentera bort den andel som kommer från din mammas kvarlåtenskap. Om din pappa genom gåva väsentligt minskar sin egendom finns det även en regel som skyddar särkullbarnens efterarv (3 kap. 3 § ÄB), dock har inte din mamma något särkullbarn och därmed blir inte det aktuellt här.

Exempel på andelsberäkningen

Din mamma går bort och efterlämnar egendom på två miljoner kronor (kvarlåtenskapen). Din pappa har vid denna tidpunkt en egendom på en miljon kronor. Eftersom han ärver din mammas kvarlåtenskap har han nu en total egendom på tre miljoner kronor (varav två miljoner kommer från din mamma).

Kvoten ser därmed ut så att 2/3 av din pappas egendom härstammar från din mammas kvarlåtenskap. Denna kvot kommer att vara avgörande när din pappa går bort och arvet ska beräknas. Du och ditt helsyskon kommer då att dela lika på den andel som härstammar från er mamma (2/3) (om det inte finns ett testamente som säger annat), och alla tre syskon kommer att dela lika på den resterande kvotdelen som härstammar från din pappa (1/3).

Alltså (i enlighet med exemplet):

- 2/3 av er pappas kvarlåtenskap kommer att härstamma från er mammas kvarlåtenskap. Denna andel ska delas lika mellan dig och ditt helsyskon (1/3 var).

- 1/3 av er pappas kvarlåtenskap kommer att härstamma från er pappas egendom och ska delas lika mellan dig, ditt helsyskon och ditt halvsyskon (1/9 var).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1190)
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (93148)