Fråga om efterarv för särkullbarn

Hej Mamma avled i april. Hennes make dog 2021. Han hade tre barn i tidigare äktenskap. Mamma ärvde med fri förfoganderätt. Makens tre barn tog ut sin laglott. Är det jag och min syster som ärver efter mamma eller ska makens barn ärva mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga hittas i ärvdabalken (1958:637), härefter förkortad ÄB.


Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om arvlåtaren, det vill säga den som man ärver efter, var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren dock särkullbarn, så omfattar makens rätt till kvarlåtenskapen särkullbarnens arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §. Av 3 kap. 9 § ÄB framgår att om särkullbarn avstår från sitt arv efter föräldern till förmån för den efterlevande maken, så har särkullbarnen istället rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB.


Huvudregeln är alltså att särkullbarn får ut hela sin arvslott direkt vid förälderns bortgång. Rätt till efterarv efter den efterlevande maken har de endast om de till någon del har avstått från sin arvsrätt till förmån för den efterlevande. Du säger att makens tre barn tog ut sin laglott. Enligt 7 kap. 1 § ÄB är laglotten halva arvslotten. Om de har rätt till efterarv efter din mor beror alltså på om de inte tog ut hela sitt arv vid sin fars död. I så fall har de rätt till egendom motsvarande den andel som arvet efter den först avlidne maken utgjorde i den efterlevande makens totala egendomsmassa vid den första makens död enligt 3 kap. 2 § ÄB, minskat med det de redan fått ut. Tog de däremot ut hela sin arvslott vid sin förälders död har de inte rätt till efterarv efter din mor.


Jag hoppas att det gav svar på din fråga! Du är varmt välkommen att vända dig till Lawline igen om du har fler frågor.


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”