Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

2020-11-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Är det ett måste att ange orsak till uppsägning av hyresgäst när det gäller privatuthyrning? Kan jag i.s.f. ange "eget nyttjande"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Privatuthyrning gäller när du hyr ut en privatbostad för annat än fritidsändamål. Utifrån hur frågan är ställd utgår jag ifrån att det inte gäller uthyrning av hyresrätt.

Krav på angivande av orsak saknas vid uppsägning

Lagreglering om privatuthyrning finner vi i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Vid privatuthyrning finns det inget krav på att ange orsak vid uppsägning, både hyresgäst och hyresvärd har rätt därmed att säga upp bostaden till upphörande utan att ange orsak.

Uppsägningstid

Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten. Ett avtal som har ingåtts på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan du som hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om tre månader. Om ni har avtalat om annat som är till fördel för hyresgästen gäller det avtalade före lag (2 § privatuthyrningslagen).

Besittningsskydd

Vid uthyrning av privatbostad finns det ingen besittningsrätt om en sådan inte är avtalad (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen). Detta innebär att din hyresgäst inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter en uppsägning.

Sammanfattningsvis

Du behöver inte ange orsak vid uppsägning av din hyresgäst. Du som hyresvärd har en uppsägningstid om tre månader och din hyresgäst inte rätt till besittningsskydd.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (672)
2021-04-21 Måste en uppsägning vid andrahandsuthyrning vara skriftlig?
2021-04-21 Får man hyra ut garageplats i andra hand?
2021-04-16 Kan jag bli uppsagd från min andrahandsbostad om ägaren säljer den
2021-04-13 Hur bedöms ''självständigt brukande'' gällande bostadsuthyrning?

Alla besvarade frågor (91415)