Fråga om det föreligger rätt till efterarv efter laglottsjämkning

2016-03-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Om man som särkullbarn klandrat testamentet och krävt sin laglott vid sin fars död, har man rätt till mer arv då faderns fru avlider?Om faderns fru ärver med fri förfoganderätt och skänker bort ärvda inventarier, även giftorättsgods och faderns enskilda egendom, samt pengar. Har hon rätt till det? Kan det påverka särkullbarns rätt till efterarv?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till frågor om arv besvaras dessa med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Vid händelse av sin omgifte förälders bortgång har dennes efterlevande make rätt att ta arv med fri förfoganderätt. Denna rätt består endast om den omgiftes tidigare barn gör ett s.k. arvsavstående, ÄrvB 3:1 och 9. Har föräldern testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin efterlevande make kan respektive bröstarvinge påkalla en jämkning av detta för att utfå sin laglott, ÄrvB 7:1 och 3.

Iom att kvarlåtenskapen varit testamenterad till annan, i förevarande fall den efterlevande maken, är det enbart laglotten som utgör arvet till den avlidnes särkullsbarn. Härav kan inget efterarv komma att utgå till dessa, eftersom det inte längre finns något arv kvar.

Vad beträffar den avlidnes enskilda egendom har denna ändå stått fritt att testamentera som den velat för den avlidne under dennes livstid. Skillnaden per nuvarande frågeställning är bara att det förevarande testamentet har inneburit en laglottskränkning.

Sammanfattningsvis kan det uttryckas som att en laglottsjämkning enbart kan komma ifråga såvitt ett testamente inkräktat på en bröstarvinges rätt till laglott, som annars inneburit att denna blivit utan arv.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1130)
2021-01-24 Har särkullbarnet rätt till mer när faderns maka går bort?
2021-01-22 Kan man begränsa särkullbarnens rätt till att få ut sitt arv direkt?
2021-01-19 Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (88406)