Fråga om bötesbelopp vid ringa narkotikabrott

2017-06-01 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Jag blev dömd för ringa narkotikabrott för några år sedan och fick 6500:- i böter. Plus blodtagningen och 500:- till brottsofferfonden. Hela kalaset gick på runt 8000:- Dom hittade väldigt lite spår i blodet av thc, Jag har en fortkörningsböter sedan innan och är alltså inte yrkeskriminell. Nu är min fråga var inte det väldigt mycket böter för att endast hitta thc i blodet. Dom gjorde husrannsakan där dom inte hittade något eftersom jag inte hade något hemma. Jag har läst lite narkotikadommar och dom flesta hamnar på runt 2000:- som mest så varför fick jag så mycket? Kan jag i efterhand stämma dom för orättvis behandling om böterna inte var i förhållande till mitt brott? Med vänlig hälsning, J
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du fick 6500 kr i böter så var det med stor sannolikhet dagsböter, brottsbalken 25 kap. 2 §, som dömdes ut. Dagsböter är den grundläggande och vanligaste formen av böter. Domstolen bestämmer ett antal dagsböter, som är baserat på straffmätningen. Antalet dagsböter beror alltså på själva brottet som har begåtts och omständigheterna kring det. Vad gäller narkotikabrott finns det tabeller som visar på hur allvarligt brottet ska bedömas vara.

Sedan bestämmer domstolen vilken storlek varje dagsbot ska vara. Storleken baseras på den tilltalades (din i denna situation) inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsbotens storlek hamnar mellan 50 kr - 1000 kr. Det gör att det totala bötesbeloppet kan variera från person till person trots att brottet i sig är snarlikt eller nästintill identiskt, beroende på olika personliga ekonomiska förhållanden. Den dömdes ekonomiska förhållanden skrivs oftast inte ut i domar som går att läsa på internet vilket gör det svårt att jämföra det totala beloppet för dagsböter.

Eftersom det var "några år sedan" du blev dömd har domen vunnit laga kraft och går därför inte att överklaga längre. Domar som har vunnit laga kraft kan bara ändras genom extraordinära rättsmedel. För att överklaga genom extraordinära rättsmedel kan det som exempel krävas att det har begåtts ett grovt rättegångsfel (domvilla) eller att det har framkommit nya omständigheter/bevis. Jag vet inte detaljerna kring ditt fall men det är ovanligt att extraordinära rättsmedel används.

Hoppas du fick svar på dina frågor annars får du gärna återkomma!

Mvh,

Jesper Forsgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1555)
2021-07-29 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?
2021-07-28 Vad beaktas i en påföljdsbedömning?
2021-07-28 När avskaffades preskriptionsfristen för mord och dråp?
2021-07-27 Förverkande av villkorligt medgiven frihet efter prövotidens utgång

Alla besvarade frågor (94361)