Fråga om annullering av äktenskap

Hej,

Om en person ingått skenäktenskap och ångrar sig. Utlänningen är kvar i utlandet och inte fått uppehållstillstånd. Hon ville av humanitära skäl hjälpa en familj hit till Sverige ifrån Iran. Detta gjordes sommaren 2017. Hur kan man gå till väga för att få det annullerat? Kan utlänningen kräva del av pengar / fastighet enligt svensk lag? Eller skall man bara ansöka om skilsmässa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det enbart två sätt ett äktenskap kan upphöra, genom ena makens död eller genom dom om äktenskapsskillnad (skilsmässa). Det framgår av Äktenskapsbalkens 1 kap. 5 §. Det går alltså inte att annullera ett äktenskap i Sverige.

Om en svensk medborgare eller någon som har sin hemvist i Sverige gifter sig utomlands, och det vid giftermålet förelåg äktenskapshinder enligt svensk lag så är äktenskapet inte giltigt i Sverige även om det är giltigt i landet det är ingånget i. I ett sådant läge betraktas parterna inte som gifta enligt svensk lag. Eftersom du inte nämner i vilket land äktenskapet ingicks kan jag inte bedöma om det är giltigt enligt svensk rätt. Om skatteverket har ansett paret som gifta är det troligen ett giltigt äktenskap enligt svensk rätt alternativt om de gifte sig i Sverige.
Det är alltså inte möjligt att annullera äktenskap enligt svensk rätt.

Skenäktenskap regleras i svensk rätt i utlänningslagen (UtlL), men termen "skenäktenskap" förekommer inte utan det rör sig istället om lämnande av "oriktig uppgift" i samband med rätt att vistas i Sverige. Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om en person har fått tillståndet på oriktiga grunder enligt 7 kap 1 § UtlL. Din väns make/maka kan till följd av detta få problem med sin uppehållsrätt i Sverige beroende på situationen. Jag går inte in mer på detta i denna fråga.

För att skilja sig ska din vän ansöka om äktenskapsskillnad vid Tingsrätten. Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ska göras och då är makars giftorättsgods 50% av boet om inget äktenskapsförord eller någon annan handling finns som anger att viss egendom är enskild. Om din vän varit gift kortare tid än 5 år blir giftorättsgodset mindre än 50% om din vän yrkar på att jämkning ska göras i samband med bodelning. Bodelning sker enligt 9-12 kap Äktenskapsbalken. Jämkning av bodelningen kan räknas på en femårsperiod. Efter 5 år som gifta ska normalt allt giftorättsgods delas lika medan vid ett år som gifta ska endast 1/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Sedan blir det 1/5 till för varje år som man varit gift tills man kommer upp i 5 år, därefter gäller hälftendelning om ingen egendom gjorts till enskild egendom genom någon annan rättshandling enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 § och 12 kap 1§.

Rekommendation

Jag rekommenderar att din vän ansöker om äktenskapsskillnad vid Tingsrätten i sin kommun. Det kan även vara bra att ta hjälp av en jurist vid bodelning. Om något är oklart i mitt svar eller om din vän vill anlita en jurist kan hon mejla mig jessica.konduk@lawline.se


Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”