Fråga om äktenskapsförord och den kritiska tidpunkten vid äktenskapsskillnad

2016-03-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift men ska separera och köper inom kort en bostad som inte ska hamna i bodelningen. Behöver hitta mall som min man kan fylla i innan jag köper. Finns sådan?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor som omfattar äktenskapsskillnad regleras genom Äktenskapsbalken (ÄktB).

För att som gift kunna undanta egendom från en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad fordras att egendomen gjorts enskild. Enskild egendom kan uppkomma genom lite olika alternativ men för din situation är det mest praktiska alternativet att egendomen görs enskild genom ett äktenskapsförord, som blir giltigt från den dag ett korrekt utformat sådant ges in till Skatteverket, jfr ÄktB 7:3.

Som gifta är era egendomsförhållanden beroende av varandras fram tills den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks. Skulle ditt bostadsförvärv dröja tills dagen efter talan om äktenskapsskillnad har väckts skulle det således inte omfattas av bodelningen, jfr ÄktB 9:2.

Skulle det första alternativet – äktenskapsförord – vara det som är mest lämpligt med hänsyn till din situation, kan jag som mall rekommendera Lawlines prisvärda tjänst för framtagande av just ett för dig skräddarsytt sådant. Denna funktion hittar du genom att trycka här.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?