FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/07/2014

Fråga huruvida det finns risk att maka inte ärver hela huset

Hej. Vi är gifta med 1 gemensamt barn, samt att min make har 3 barn sedan tidigare. Han står som ensam ägare till villan vi bor i. Hur funkar det om han skulle avlida först? Jag står som förmånstagare på försäkringen på huslånet. Men vem ärver? Finns det risk att jag inte ärver hela huset och kan bo kvar. Och isf om hans tidigare barn inte är myndiga, blir det då deras mor som får förvalta deras del av arvet? Kan vi skydda oss genom att skriva testamente att det är jag ensam som ärver bostaden? Eller kan det räcka att skriva över halva huset på mig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

I och med att ni är gifta så ärver du din makes kvarlåtenskap enligt 3:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637. I och med att din make har barn sedan tidigare har de dock rätt att få ut sin arvslott direkt.

Särkullbarn kan dock välja att avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder. När styvföräldern sedan går bort så har särkullbarnet rätt att ta del i styvförälderns bo, 3:9 ÄB.

Ni kan som du själv är inne på skriva ett testamente och där maken tydligt skriver att han önskar att du som maka ska sitta i orubbat bo och att hans barn endast ska ärva sin laglott. En laglott är halva arvslotten enligt 7:1 ÄB. Observera att id upprättande av ett testamente gäller stränga formkrav, se 9-10 kap ÄB.

Du undrar om din makes barns mamma blir den som kommer förvalta barnens arv.Om barnen inte är myndiga kommer en person att utses som kan tillvarata barnets intresse. Denna person kan inte vara den efterlevande föräldern. Kommunens överförmyndare träder då in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska även ge sitt tillstånd vid uttag. Mamman till barnen har därmed inte direkt tillgång till arvet.

Behöver ni hjälp med upprättande av testamente kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Ellinor SvenssonRådgivare