Fråga angående förmånligare arv

2016-04-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min make har ett särkullbarn, vi har ett barn gemensamt. Vad bör vi ha i åtanke om min make dör före mej, för att få det så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt för vårt gemensamma barn och mej? Vi äger gemensamt en fastighet har inga gemensamma bankkonto.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag kan inte utläsa ur din fråga huruvida det är du som vill göra det så förmånligt som möjligt för dig och ert barn, eller om det även är din makes önskan. Det är nämligen han som avgör, genom ett testamente, hur fördelaktigt ni kan få det vid hans död.

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ärver din makes båda barn i första hand. De ärver som utgångspunkt lika stora delar. Dock kommer ert gemensamma barns del att tillfalla dig så länge enligt 3 kap. 1 § ÄB. Din makes särkullbarn har dock rätt att få ut sin del direkt.

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § ÄB). Din make kan alltså inte testamentera er mer än hälften av sitt särkullbarns arvslott. Skulle han ändå testamentera bort mer än så, kan särkullbarnet påkalla jämkning av testamentet i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1143)
2021-03-07 Vad händer med lån på enskild egendom vid makes bortgång?
2021-03-06 Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (89990)