Fotboja för nytt straff

2019-04-19 i Påföljder
FRÅGA
Om jag har fått fotboja i tre månader och får ett nytt straff under tiden på fem månader, får jag fortsatt fotboja då???
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten att bli föremål för intensivövervakning är en ren verkställighetsreglering som regleras i lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Eftersom du i tre månader blivit föremål för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) har du ingen möjlighet att få din nya ansökan bifallen om det inte förflutit en period av minst tre år. Under denna treårsperiod ska du inte heller ha begått något brott som föranlett ett strängare straff än böter, detta i enlighet med lagens 2 § andra stycket.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1239)
2020-05-31 Vad händer med den villkorliga domen om man begår brott under prövotiden?
2020-05-31 Begå nytt brott under villkorlig dom
2020-05-31 Val av påföljd och straffmätning
2020-05-31 Vad för påföljd kan brotten vållande till kroppsskada samt grovt rattfylleri ge?

Alla besvarade frågor (80616)