FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/07/2016

Fotboja - Allmänt

Vill ha lite information om fotboja. Vilka får en sån? Hur länge ska straffet då vara? Om man inte har någon sysselsättning kan frivården då hjälpa en med det på dagarna?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Bestämmelser om fotboja regleras i lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, som du hittar här.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll (sk. fotboja) är inte en självständig påföljd, dvs. man kan inte bli dömd till att avtjäna sitt straff med fotboja, utan fotboja är en form av verkställighet av ett fängelsestraff som den dömde ansöker om hos Kriminalvården.

För att verkställa ett fängelsestraff genom fotboja sker det genom en ansökan av den dömde till Kriminalvården. Det är sen också Kriminalvården som prövar och fattar ett beslut i frågan.

Fotboja innebär att den dömdes fängelsestraff verkställs utanför anstalt i form av intensivövervakning i förening med ett förbud för den dömde att vistas utanför bostaden annat än på särskilt angivna tider och för bestämda ändamål. Efterlevnaden av förbudet kontrolleras med elektroniska hjälpmedel. Det är Kriminalvården som utövar tillsyn över den dömde.

Det finns ett antal krav och förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den dömde ska ha möjlighet att få beviljad en ansökan om att avtjäna sitt fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.

En av dessa är att den dömde har eller kan ordna arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Efter att man har ansökt om att avtjäna sitt straff med fotboja så träffar man frivården för genomgång av alla villkor/ krav som måste bli uppfyllda för detta. I fall personen i fråga inte har någon sysselsättning så finns det möjlighet till att delta i ett behandlingsprogram på frivården istället. Program- och lämplighetsbedömning görs av frivårdsinspektörer på respektive frivårdskontur utifrån identifierad risk, behov samt mottaglighet hos klienten.

Vidare krävs att den dömde är dömd till fängelse i högst sex månader. Det krävs också att den dömde har en ordnad bostad. Slutligen krävs att övriga myndiga i bostaden ger sitt samtycke till detta.

Om samtliga ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda har den dömde möjlighet att ansöka hos Kriminalvården om att avtjäna sitt straff genom sk. fotboja.

Hoppas att det blev lite tydligare med vad det är som gäller angående avtjänande av straff med elektronisk övervakning.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”