Fota och filma butik, restaurang och liknande

2019-12-26 i ÖVRIGT
FRÅGA
Är det olagligt att filma/fotografera in i butiker/restauranger/kontor från allmän plats, där det inte är ett skyddsobjekt?Att det inte är olagligt att filma/fotografera personer på allmän plats vet jag och jag vet att det är olagligt att filma/fotografera någon i sitt hus/lägenhet.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Det stämmer riktigt som du nämner i din fråga att man inte får fota och filma skyddsobjekt men inte heller i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon har bestämmande och beslutande rätt som till exempel biografer, militära anläggningar och platser där det är skyltat att fotografering inte är tillåtet.

På ställen där det råder fotoförbud som till exempel gallerior, då är det inte en brottslig handling att fotografera men ägaren har rätt att kasta ut dig om du bryter mot förbudet.

Man får inte olovligen fota någon i hemlighet som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär, som i en bostad, en toalett eller omklädningsrum. Då gör man sig skyldig till kränkande fotografering.

För brottet kränkande fotografering som kom till som en ny lag 2013 finns det tre kriterier: Att fotograferingen sker utan tillstånd, att den sker i hemlighet och i ett område av privat karaktär som i ett hem, ett provrum eller en toalett, där man ska kunna anta att man får vara i fred. Upptäcks dock fotograferingen är den inte kränkande, då kan det röra sig om ett ofredande i stället. Sker den däremot i hemlighet, men inte på en privat plats, blir det inte heller ett ofredande eftersom personen måste känna till fotograferingen för att räknas som kränkt vid tillfället. Undantag för kränkande fotografering är ifall fotograferingen sker i ett försvarligt syfte, till exempel för att uppdaga missförhållanden som att avslöja vanvård på ett äldreboende, då avslöjandets samhällsintresse väger tyngre.

Generellt så får du fotografera människor utan samtycke på allmän plats. Men här kommer också personuppgiftslagen in PUL, som ska skydda människors personliga integritet. Finns det en risk att de kan uppleva en kränkning av bilden kan det behövas ett tillstånd. Ansikten på nu levande människor som är identifierbara utanför den närmaste familj – och vänkretsen räknas som personuppgifter. Kränks de kan de bli ett brott mot PUL.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (20)
2021-08-14 Kan man bli borttagen från Lexbase om man har flyttat utomlands?
2021-02-13 Ärende hos hovrätten
2019-12-29 Juridiskt grundår & UJIK
2019-12-26 Fota och filma butik, restaurang och liknande

Alla besvarade frågor (95675)