Förverkande av villkorligt medgiven frihet

2014-12-23 i Påföljder
FRÅGA
Jag undrar vad begreppet "förverka 3 månader av den villkorligt medgivna friheten" betyder? Min sambo var villkorligt frigiven och dömdes för nytt brott till fängelse i 3 mån. Betyder det att han sitter 3+3 mån?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Precis som du nämner kan en dömd person friges villkorligt, detta kan ske efter att 2/3 av straffet har avtjänats i enlighet med 26 kap. 6 BrB. En villkorlig medgiven frigivning från fängelse kan helt eller delvis förverkas, för precis som det låter så blir man frigiven under förutsättning att man följer de villkor som uppställts. Om återfall i brott har inträffat under prövotiden kan den således förverkas, se 34 kap. 4 § st. 1 BrB. Prövotiden löper alltid på den återstående tiden av fängelsestraffet, dock minst ett år) oavsett hur långt fängelsestraffet har varit), se 26 kap. 10 § BrB. Man kan säga att huvudregeln är att om brott begås inom prövotiden så ska den återstående tiden av straffet förverkas, alltså den del som man skulle suttit kvar i fängelset om man aldrig hade frigivits. I din mans fall alltså tre månader! 

Anledningen till att detta kan ses som en huvudregel är för att man i 34 kap. 4 § kan läsa att det krävs särskilda skäl för att rätten inte ska förverka straffet. Exempel på det är om det nya brottet är väldigt lindrigt i jämförelse med det första, om det har förflutit väldigt lång tid mellan brotten eller om det skulle anses vara oskäligt (till hög ålder, hälsa, utsatt familjesituation för personens barn, eller dylikt). 

Enligt 34 kap. 4 § st. 3 BrB kan dock istället för förverkande av villkorlig medgiven frigivning, prövotiden förlängas. Av fjärde stycket framgår att en förlängning av prövotiden istället för förverkande endast får verkställas före prövotidens utgång och att ett förverkande av en villkorlig frigivning senast får verkställas inom ett år efter prövotidens utgång. 

I din mans fall skulle jag därför säga att det bör innebära ett förverkande av de 3 månaderna som är hänförliga till det första brottet, samt att han även ska avtjäna fängelsestraffet för det nya brottet vilket du uppgav var 3 månader även det. Eftersom han i det senare brottet kan bli frisläppt enligt 2/3 av det avtjänade straffet kan han därför eventuellt komma att behöva sitta 5 månader i fängelset. 

Jag kan tyvärr inte ge mer utförligt och precist svar kopplat till ditt enskilda fall eftersom jag inte har någon information om din mans brottsregister och dessa två specifika brott. Jag hoppas ändå att du fått hjälp med din fråga!

God jul!

Josefin Grönkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81824)