FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder01/09/2016

Förverkande av villkorlig frigivning

Hej! Min fråga är vad som krävs för att man ska få "delen" under sin villkorliga frigivning? Och hur länge riskerar jag att få delen under min villkorliga frigivning?

Min situation ser ut som följande. Jag dömdes till 9 mån fängelse för misshandel, narkotika och ringa narkotika. Har nu suttit 6 mån och blivit villkorligt frigiven med bevakning från frivården.

Får jag garanterat delen om jag döms för ringa narkotika under min villkorliga frigivning?

Är det under 3 månader jag riskerar att dömas till delen eller är det under ett år?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Efter en google-sökning förstod jag att du med "delen" menade förverkande av din villkorliga frigivning. Den villkorliga friheten stadgas i 26 kap. 6 § brottsbalken, och anger att den dömde ska bli villkorligt frigivning efter två tredjedelar av sitt fängelsestraff. Därefter löper en prövotid under vilken den dömde vid återfall kan förverka den villkorliga friheten. Prövotiden består under så lång tid som återstoden av fängelsestraffet vid frigivningen var, dock minst ett år, 26 kap. 10 § brottsbalken. I ditt fall är prövotiden alltså ett år, eftersom att ditt återstående straff är tre månader och prövotiden som nämnt alltid är minst ett år.

Om den dömde begår nya brott under prövotiden ska en domstol, när den bestämmer straff för de nya brotten/brottet, förverka hela eller del av den vill­kor­liga friheten om inte sär­skilda skäl talar mot det. Sådana särskilda skäl kan vara att det har gått lång tid mellan brotten, att det nya brottet har begåtts i slutet av prövotiden, att det nya brottet inte är lika allvarligt som det tidigare eller att det på annat sätt skulle vara oskäligt, se 34 kap. 4 § brottsbalken.

Utgångspunkten är att den villkorliga frigivningen ska förverkas vid ny brottslighet. Om särskilda skäl ska anses tala för att underlåta att förverka den villkorliga frigivningen, ska främst tidsaspekten och det nya brottets svårhet beaktas. Om det nya brottet är av lindrig beskaffenhet kan domstolen välja att inte förverka friheten, eller att förverka friheten endast delvis.

Ringa narkotikabrott är ett lindrigt brott, och det är inte troligt att den villkorliga friheten skulle förverkas i sin helhet vid en ny dom.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo