Förvaltarskap

2021-01-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min mamma har Alzheimers och är allmänt förvirrad.Nu helt plötsligt hör hennes avlidnes makes syster som är djupt engagerad i en frikyrka och driver religiösa hjälpprojekt av sig och försöker träffa min mamma på tu man hand.Hon har tidigare fått andra gamla och förvirrade människor att skriva testamente till hennes välgörenhet som då bestridits av arvingar och processats i åratal.Detta ligger inte alls i min mammas intressesfär, men helt ärligt har hon ingen aning om vad hon skriver på.Finns det något sätt man kan skydda min mamma mot dessa charlataner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad kan du göra?

Eftersom din mamma är allmänt förvirrad och har svårt att förstå vad som ligger i sitt eget intresse vore det kanske lämpligt att tilldela henne en förvaltare. Förvaltaren tar isåfall över hennes rättshandlingsförmåga inom vissa specifika områden. Det innebär att hon t.ex. inte längre kan upprätta giltiga testamenten. Den befogenheten överlämnas istället till förvaltaren (FB 11 kap 9 §). Skulle din mamma trots sitt förvaltarskap upprätta ett testamente blir det ogiltigt om inte förvaltaren godkänner det (FB 11 kap 10 §).

Hur ansöker man om en förvaltare?

Eftersom personer som får en förvaltare förlorar delar av sin rättshandlingsförmåga är det en väldigt ingripande åtgärd. Härav är det endast en domstol som kan förordna om en förvaltare till din mamma. Som närstående kan du anhängiggöra ärendet hos den tingsrätt som hör till den domsaga i vilken din mamma är folkbokförd (FB 11 kap 15 §). Om du tar kontakt med den kommunala överförmyndarnämnden kan den säkert hjälpa dig med formaliteterna.

Vilka krav måste vara uppfyllda?

Tingsrätten kommer förordna en förvaltare om den bedömer att din mammas sjukdom medför att hon behöver hjälp med att vårda sig själv eller sin egendom (FB 11 kap 4 § och 7 §). Har hon inte gett sitt samtycke till detta krävs det att du som närstående kan visa att dessa krav är uppfyllda. Därutöver krävs det att det inte är tillräckligt med en god man istället för en förvaltare. En god man förordnas av ungefär samma anledningar, men är mindre ingripande för den enskilde. Skulle din mamma få en god man har hon kvar sin förmåga att upprätta testamenten. Den gode mannen finns istället där för att assistera med diverse praktikaliteter i vardagslivet, som att t.ex. betala räkningar.

Slutsats

Den problematik som du har beskrivit kan sannolikt inte lösas genom en god man. Detta eftersom ett godmanskap innebär att hon fortfarande är sårbar för svägerskans inflytande. Mitt råd är därför att du ansöker om förvaltarskap åt din mamma. Detta gör du enklast genom att kontakta överförmyndarmyndigheten som kan hjälpa dig att anhängiggöra ärendet hos tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97717)