Förvaltande av omyndigas arv samt bröstarvingars rätt till laglott

2016-10-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag är ensamstående med ett barn, både jag och pappan har vårdnad om barnet.Om jag avlider vem ansvarar då för mitt barns arvslott? Kan jag i t.ex. ett testamente bestämma vem som skall göra det?Om jag förstått det rätt så kan jag testamentera bort 50% av mina tillgångar till någon annan än barnet?Fungerar en mall från internet för det ändamålet?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) (här) samt Föräldrabalken (FB) (här).

Skulle du gå bort utan att ha upprättat ett testamente fördelas ditt arv enligt den legala arvsordningen i ÄB. Eftersom barnets pappa inte är din make, kan han aldrig få del av ditt arv. Ditt barn blir därmed först i turordningen att ärva, vilket framkommer av ÄB 2:1 (här).

Är ditt barn omyndig vid din bortgång, kommer den som är förmyndare till barnet att förvalta över arvet. Huvudregeln är att omyndiga inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som gäller enligt lagen eller vid villkor vid förvärv, exempelvis genom testamente. Detta framkommer av FB 9:1 (här). Barnet får därmed äga egendom, men inte förvalta den på grund av sin bristande rättshandlingsförmåga. Istället förvaltar en förmyndare över egendomen. Eftersom barnets pappa får ensam vårdnad efter din bortgång, blir han förmyndare. Detta framkommer av FB 10:2 st 2 (här). Det ankommer alltså på honom att bestämma över arvet tills barnet blir myndig, vilket framkommer av FB 13:1 (här).

Han kan dock inte göra vad han vill med egendomen, då en överförmyndare kommer att utöva tillsyn över hans förmyndarskap. Rör sig arvet om en belopp på minst 354 400 kr (gällande prisbasbelopp x 8), kan du i samband med upprättandet av ditt testamente villkora rätten till egendomen genom att pappan ska stå under sk. “särskild förmyndarkontroll”. Detta framkommer av 13:2 st 1 och 2 (här). I det fallet blir pappan redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren och måste ansöka om samtycke för att få använda pengarna. Om du inte vill att pappan ska förvalta arvet kan du i testamentet ange att ditt barn, som arvstagare, ska sättas under sk. “särskild förvaltning”. I och med sådant villkor kommer förmyndaren att sakna medbestämmanderätt i förvaltningen av egendomen.

Upprättar du ett testamente har ditt barn rätt till hälften av den arvslott som hade tillkommit denne efter en fördelning enligt den legala arvsordningen (se ovan). Detta framkommer av ÄB 7:1 (här). Resterande egendom har du rätt att fördela hur du vill.

Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/testamente.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88182)