Förtida gallring ut belastningsregistret

2016-11-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Går det att vädja om förtida gallring ur brottsregistret? Jag underlät att överklaga en i mitt tycke lite väl blodtörstig dom, trots råd om detta från min advokat. Nu när jag fått krafterna tillbaka inser jag att det inte är rätt att ligga i brottsregistret i tio år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr är det inte möjligt att vädja om tidigare gallring, även om du inte anser domen vara riktigt. Efter det att tiden för överklagande har gått ut vinner domen laga kraft och kan alltså inte längre överklagas. Ändå möjligheten att ändra domen och genom det få bort den ut belastningsregistret är genom extraordinära rättsmedel (resning, domvilla och återställande av försutten tid) vilket förmodligen inte är möjligt i detta fall. Det mest troliga är alltså att domen står orubbar.

En uppgift i belastningsregister gallras (tas bort) 1) om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärnings, 2) en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1, 3) om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts, 4) om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter, 5) om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats, 6) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud har upphävts, eller 7) när den registrerade har avlidit (16 § Lag 2015:644).

Det finns alltså inte någon möjlighet att vädja om gallring i förtid.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1342)
2020-10-22 Arbeta som personlig assistent om dömd för brott
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet

Alla besvarade frågor (85250)