Fortfarande ideell förening om medlemsavgift?

2017-01-19 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Vi är på väg att bilda en ideell förening, om vi tar ut en medlemsavgift måste vi då registrera oss som en ekonomisk förening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ideella föreningar regleras inte i lag utan man får ibland använda sig av en analogivis tolkning av "lag om ekonomiska föreningar" för att komma fram till vad som gäller, se FL här.

För att något ska ses som en ideell förening ska den ha stadgar, den ska vara en firma, den ska ha en styrelse och den ska inte ha för få medlemmar (vad som menas med det sista är i dagsläget inte helt klart då praxis på området inte heller är det).

En ekonomisk förening ska också inneha allt det som jag skrev ovan, men dessutom:

ha ett ekonomiskt syfte, 1:1 FLvara en ekonomisk verksamhet, 1:1 FLsamt att medlemmarna ska delta i verksamheten, 1:1 FL

Ekonomiska föreningar har alltså ett ekonomiskt syfte och ska främja dess medlemmars ekonomiska intressen. Har föreningen inte detta syfte anses den vara en ideell förening. En sådan förening får dock dra in viss vinst (exempelvis genom medlemsavgifter eller näringsverksamhet) men pengarna ska enbart gå till att driva föreningen vidare. I sådant fall behövs ingen registrering göras då det fortfarande klassas som en ideell förening.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (459)
2020-11-30 Kan medlemmar i en ideell förening föra en klandertalan mot ett årsmötebeslut?
2020-11-29 Får man lämna sitt uppdrag i en ideell förening när som helst?
2020-11-29 Kan samma person vara ordförande och kassör i en ideell förening?
2020-11-26 Går det att skjuta upp en ordinarie föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (86841)