Förtalsprocess

FRÅGA
Hej!Jag vill veta hur man bäst går tillväga för att lagföra någon för förtal och ärekränkning. Det gäller en nära vän, som under de två senaste åren anklagas av en okänd kvinna för våldtäkt. Kvinnan sprider detta rykte till mannens potentiella uppdragsgivare, vilket innebär att de väljer att avboka honom. Ingen av uppdragsgivarna vill tala om vem kvinnan är. Mannen har förlorat många arbetstillfällen pga denna ryktesspridning. Han är idag långtidssjukskriven. Tacksam för svar om hur jag bäst kan hjälpa honom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att föra en process om förtal kan startas upp på två sätt. En är genom att göra en polisanmälan och låta en förundersökning inledas den vägen. Den andra är genom att själv utforma en stämningsansökan och skicka in den till Tingsrätten.

Vad man ska tänka på vid valet av tillvägagångssätt är att brottet förtal inte faller under allmänt åtal vilket innebär att en åklagare endast i undantagsfall tar sig an att utreda brott. Ett sådant undantagsfall kan vara att gärningsmannen spridit rykten om allvarlig brottslighet till ett stort antal personer. Jag kan inte av dina omständigheter bedöma ifall din väns fall skulle kunna vara ett sådant undantag men det skadar inte att göra en polisanmälan. I den mån en åklagare tar sig an fallet kommer din vän inte heller behöva oroa sig för att stå för rättegångskostnaderna i den mån den tilltalade går fri.

Om en åklagare inte tar sig an fallet har din vän att väcka ett enskilt åtal. Detta gör han som sagt genom att skriva en stämningsansökan. Hur han utformar en sådan hittar han i Rättegångsbalkens 47 kapitel, här. Här kan jag påpeka att det krävs ett namn på den tilltalade samt bevisning som styrker de brott hen begått. Jag ska också nämna att i den mån en tilltalade går fri är det din vän som kommer få stå för de många gånger höga rättegångskostnaderna. Att föra ett enskilt åtal av detta slag kan alltså ta mycket tid och pengar i anspråk så i den mån ett allmänt åtal inte väcks råder jag er att noga tänka igenom ifall det är värt att starta upp en process.

Utöver dessa två möjligheter finns också en regel i 2:3 § Skadeståndslagen, här, som ger en skadelidande möjlighet att begära skadestånd från en den person som genom brott allvarligt kränkt hens person, frihet, frid eller ära. Skadevållaren behöver inte ha blivit fälld för brott för att rätt till ersättning ska föreligga.

Till sist kan jag nämna att din vän har rätt till två timmars juridisk rådgivning enligt 4 § Rättshjälpslagen, här. Enligt samma lag kan din vän under vissa omständigheter också ha rätt till 100 timmar statligt bekostad rättshjälp.

Lycka till!

Vänligen,

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll