Förtal vid kontakt med arbetsgivare

FRÅGA
Hej! En kvinna som arbetar som forskare på ett prestigefyllt universitet här, har hyrt ett rum hos min vän i ca. 4 veckor och därefter hos mig i 3 veckor. Hon behövde skjuta upp hyresbetalningen i någon vecka vilket vi tyckte var OK, men tiden gick och hon kom med nya osannolika berättelser, som på olika sätt lätt till att hon inte kunnat få fram pengar. Tillslut fick jag säga att hon får flytta oavsett ursäkt. Då berättade hon att hon har ett skuldberg hos kronofogden sedan 10 år och inte kan betala hyra överhuvudtaget och inte heller kan återbetala oss vid senare tillfälle. Detta har i sin tur satt oss i skuld, då vi dumt nog inte begärt deposition. Jag och min vän funderar nu på att kontakta hennes chef på Universitetet och fråga ifall de är medvetna om att hon inte har någonstans att bo och inte kan betala hyra. Nu är frågan till er: Kan vi bli anmälda för förtal om vi kontaktar hennes arbetsplats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret torde vara nej. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Frågan är alltså om den här kontakten med universitet gör att du och din vän utpekar kvinnan som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det är möjligt (men inte säkert) att förmedlingen av uppgiften i sig skulle kunna klassas som ett förtal i vissa fall, dock måste vi ju nu beakta att uppgiften (som jag tolkar frågan) är sann.

Du och din vän ska i sammanhanget ha rätt att uttala er om försvarliga uppgifter som också är sanna (5 kap 1 § 2 st Brottsbalken). Därmed bör det faktum att ni kontaktar arbetsgivaren inte kunna utgöra förtal. Då kvinnan de facto är skyldig er pengar torde det ju vara fullt naturligt att se över hos arbetsgivare mm. hur hennes ekonomiska situation egentligen ser ut. Då ni också (förmodar jag) kan leda uppgifterna i bevis (dvs. bevisa att kvinnan inte kunnat betala er hyra) bör inget förtal kunna föreligga.

I sammanhanget bör också de facto att ni lämnar uppgifterna för att påtala ett ekonomiskt missförhållande borgenär-gäldenär (och exempelvis inte sprida ett rykte) vägas in. Sammanfattningsvis anser jag alltså att kontakten med universitetet inte bör innebära att ni begår ett förtalsbrott.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1041)
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok

Alla besvarade frågor (85250)