FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad26/05/2019

Försörjningsstöd efter separation

Kan jag vid en skillsmässa med en brasiliansk kvinna bli underhålls skyldig till henne. Jag är svensk och bor i sverige. Hon bor i Brasilien. Vi ingick ett partnerskap för 1,5 år sedan. Vi har inga barn eller någon förmögenhet tillsammans. Hon bor i Brasilien.

Hon är 42 år, frisk och arbetsför.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Eftersom du bor i Sverige och kvinnan bor i Brasilien är det antingen svensk eller brasiliansk lag som ska gälla beroende på vilken lag ni har beslutat ska gälla eller vart ni har bott. Jag har ingen information kring hur Brasiliansk lag ser ut på området, men jag förutsätter att det är svensk lag som ska tillämpas och det är då Äktenskapsbalken (ÄktB) som gäller.

Försörjningsstöd
Enligt svensk lag ska vardera make försörja sig själva efter en separation. Detta följer av 6 kap 7 § ÄktB. Det finns dock undantag enligt andra och tredje stycket om den ena behöver försörjning under en övergångstid och då ska den andra maken betala sådant underhåll om detta är skäligt med hänsyn till dennes förmåga. Detta är dock ovanligt och det krävs att kvinnan i detta fall inte klarar av att försörja sig över huvud taget samtidigt som du ska ha betalningsförmåga för försörjningsstödet. Jag skulle därför säga att det är högst osannolikt att du ska betala något stöd till kvinnan eftersom hon är frisk och arbetsför och därmed inte har några problem med att ha ett arbete så att hon kan försörja sig själv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har någon följdfråga är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?