Försörjningsskyldighet under betänketid vid äktenskapsskillnad

2016-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min fru ska skilja oss, efter att hon varit otrogen. Hon är långtidssjukskriven, och kommer att aa ensam vårdnad tills jag skaffat lägenhet, kommer att bo hos en vän så länge då jag inte kan bo hemma längre efter det dom hänt. Är jag försörjningsskyldig gentemot henne för att vi är gifta, och gäller det hela betänketiden i ett halvår eller tills skilsmässopapperna kommit in?Mvh Mickael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (här) ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Denna försörjningsskyldighet gäller så länge ett äktenskap föreligger. När äktenskapet sedan upplöses genom äktenskapsskillnad svarar däremot varje make för sin egen försörjning, se 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB (här).

Av din fråga att utläsa verkar det som att er äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om ett halvår. Tidpunkten för äktenskapsskillnad i ert fall är därmed först efter att denna period har löpt ut samt att någon av er har begärt att äktenskapsskillnaden ska verkställas. Med tanke på att ni är gifta även under betänketiden så gäller således den lagstadgade försörjningsskyldigheten gentemot din maka fram till dess att äktenskapsskillnaden verkställs, dvs. efter betänketiden om ett halvår. Detta innebär att du under prövotiden är skyldig att stödja din maka ekonomiskt om inte hennes pengar räcker till.

Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93196)