Försörjningsplikten angående fastighet under betänketid

2019-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man och jag ska skiljas, maken har begärt betänketid.Jag har redan flyttat men huset som maken bor kvar i står jag som ägare till,vilka skyldigheter har jag att betala lånekostnader, försäkring mm på huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad vi först bör klargöra är att man under den s.k betänketiden (5 kap 1 § Äktenskapsbalken) fortfarande är gifta och det är därför ingen skillnad jämfört med om man inte begära äktenskapsskillnad. Därför gäller alltså regler om försörjningsstöd till den andra parten i 6 kap 1-4 §§ Äktenskapsbalken.

Fastigheten och huset ägs av er gemensamt och lagen om samäganderätt är därför tillämpbar. Enligt 15 § i nyligen sagda lag stadgar att kostnader som uppkommer skall fördelas mellan ägarna baserat på sin andel i fastigheten. Detta talar såklart för att ni skulle dela lika på kostnader som hänförs till huset eftersom ni fortfarande äger den tillsammans.

Det finns en möjlighet för er att redan nu, alltså under pågående äktenskapsskillnad, begära en bodelning och fördela egendomen om båda är överens, 9 kap 1 § 2st. Äktenskapsbalken. Detta skulle betyda att ni skulle kunna föra över huset på din make och att han sedan ensamt står för kostnaderna. För detta rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist, det kan ni bland annat göra via denna länk!

Att tillägga är fortfarande att reglerna om försörjningsstöd gäller vilket att ni som makar skall leva på lika ekonomiska villkor. Detta innebär att om din make får sin ekonomiska situation orimligt ansträngd i jämförelse med din kan ett försörjningsstöd bli aktuellt under separationstiden, se 6 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Hoppas detta är svar på din fråga!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll