Försörjningsplikt vid adoption?

2019-02-14 i Adoption
FRÅGA
Hej,Jag har lite funderingar kring adoption av en person som nyligen blivit myndig men som fortfarande går i gymnasiet.Vi är båda födda i Sverige och Svenska medborgare.Jag är inte biologisk förälder till denna person, dock så är jag biologisk förälder till äldre halvsyskon.Den det gäller är inte mantalsskriven hos varken någon av de biologiska föräldrarna eller hos mig, och jag undrar om jag blir skyldig att försörja "barnet" ekonomiskt om en adoption genomförs innan gymnasieskolan är avslutad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption och försörjning av barn finns i Föräldrabalken (FB).

Vid adoption av en vuxen gäller 4 kap. 4 § FB som anger att den som fyllt 18 år endast får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (den som vill adoptera) och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

En ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera enligt 4 kap. 11 § FB. Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har som hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett, 4 kap. 13 § FB.

Om rätten skulle bevilja en adoption så blir du enligt 4 kap. 21 § FB personens rättsliga förälder i de tidigare föräldrarnas plats och övertar alla rättigheter och skyldigheter som de tidigare hade. Enligt 7 kap. 1 § 2 st. FB så är föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år, eller om barnet fortfarande studerar, fram tills skolgången är avslutad men som längst till barnet fyllt 21 år.

Så sammanfattningsvis är du underhållsskyldig gentemot personen du adopterar fram tills denne gått ut gymnasiet, men som allra längst fram tills att personen fyllt 21 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Maja Qvarnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82649)