Försök till stöld eller snatteri

FRÅGA
Jag lyckades få med mig en tröja i min väska av misstag då jag hade provat ett plagg från affären och två tröjor som var mina. När jag provat färdigt skulle jag skynda mig för att hinna med ett tåg.. Jag var lat och brydde inte om att hänga tillbaka kläderna jag provat. Och packade ner mina EGNA tröjor i min väska. När jag gick ut så började pipa. Jag fattade ingenting, det var en person som köade som sa "oj, det var kanske jag som gick för nära." Då gick jag ut igen och då började det pipa igen. Då log den t-shirten jag provat i min väska.Vad kan jag göra nu för att bevisa att det inte var min mening alls att ta den tröjan?De har redan polisanmält.Är 17 år.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

De brott som kan bli aktuella i ditt fall är stöld (8 kap. 1 § brottsbalken) och snatteri (8 kap. 2 § brottsbalken). vad som avgör om ett tillgrepp utgör stöld eller snatteri avgörs beroende på värdet av det som tas. Högsta domstolen bedömde i ett fall fall från 2009 (NJA 2009 s. 586) ett tillgrepp där sakens värde låg på 1 000 kronor som snatteri. Det framgår inte av frågan vad värdet på tröjan Du anklagats för att stjäla är. Överstiger värdet 1 000 kronor är det troligt att det kan komma att bedömas som stöld, understiger det 1 000 kronor kan det bedömas som snatteri. Man bör komma ihåg att penningvärden förändras genom åren och att denna dom från högsta domstolen kom för sju år sedan, varför bedömningen mycket väl skulle kunna bli en annan idag.

Skulle ditt tillgrepp bedömas som stöld blir det försök till stöld som aktualiseras (se 8 kap. 12 § och 23 kap. 1 § brottsbalken). Jag tolkar din fråga som att Du aldrig tog med dig tröjan från affären när det började pipa utan att affären fick den åter. Detta innebär att Du inte fullbordade gärningen varför försök till stöld är det som gäller. Eftersom Du anger att det inte var meningen att tröjan skulle hamna i väskan utan att detta skedde av misstag har Du inte haft uppsåt att ta tröjan, dvs du har inte gjort det avsiktligen. Enligt 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken ska en gärning anses som brott endast då den begås uppsåtligen (undantaget om vårdslöshet är inte aktuellt här). Detta innebär för din del att det Du gjorde inte var brottsligt. I slutändan blir detta dock en bevisfråga. Bevisbördan ligger på åklagare (om fallet skulle gå till domstol) som måste lyckas övertyga rätten om att Du gjort dig skyldig till brott. Det som i bevishänseende talar för att Du inte med avsikt lade tröjan i väskan är att Du inte med bestämda steg gick ut ifrån affären utan stannade till när det började pipa. Det är troligare att en person som bestämt sig för att ta tröjan hade agerat på ett annat sätt. Att med säkerhet bevisa att Du inte hade uppsåt att ta tröjan är av förklarliga skäl väldigt svårt, det hänger mycket på argumentationsförmåga. Jag rekommenderar att Du pekar på ditt sätt att reagera vid pipet.

Skulle gärningen emellertid bedömas som snatteri (vilket verkar troligast eftersom de flesta tröjor inte torde överstiga ett värde om 1 000 kronor) gäller samma resonemang ovan angående uppsåt. Däremot är inte försök till snatteri straffbart enligt svensk rätt. Eftersom Du aldrig genomförde tillgreppet innebär detta att Du inte kan dömas eller straffas för något brott, om gärningen skulle bedömas som snatteri och inte stöld.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84239)