FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente27/06/2022

Förskott på arv för syskonbarn

Min morbror 95 år avled 02.2022. Testamentet upprättat lagenligt 2012. Alla 13 syskonbarn skulle få dela på alla hanns tillgångar, skog osv..Min bror köpte skogen av morbror då 94 år år 2020 för 1.8 miljoner. Ingen värdering av skogen hade gjorts. Värdet låg på ca 8 miljoner.. Vi visste inget om skoksköpet. Den såldes sen på auktion och han gjorde vinst på ca 6 miljoner. Jag anser att min bror handlat brottsligt och tagit ut sin arvslott i förväg. Han visste tom vad som stod i testamentet och där fanns inget tillägg om skogsköpet. Har jag förstått rätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns främst i ärvdabalken (ÄB) vilket här kommer att användas för att besvara din fråga.

Ni som syskonbarn kommer inte att räknas som bröstarvingar till din morbror (2 kap. 1 § ÄB). Förskott på arv blir endast aktuellt för någon som inte är bröstarvinge om det har framgått när denne mottagit egendomen, ex genom ett gåvobrev eller testamente som meddelar att det ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Enligt förarbetena måste detta meddelande inte vara en uttrycklig viljeförklaring utan det räcker att arvlåtarens vilja kommit till på något uppfattbart sätt. 

I och med att Er morbror har sålt skogen till din bror under sin livstid så föreligger en presumtion att det inte ska anses som förskott på arv. För att det ska anses vara förskott på arv måste denna presumtion brytas - alltså genom att morbrodern uttryckt på något sätt att det ska vara förskott på arv.

Det framgår inte i frågan om din morbrors sinnestillstånd under tiden han sålde fastigheten till din bror. Om det har skett någon typ av utnyttjande av din morbror av din bror kan det bli frågan om ett ogiltigförklarande av köpet där prestationerna återgår - vilket medför att det kommer att tas upp i testamentet.

Hoppas svaret ger dig vägledning och har du fler frågor är du välkommen att ställa dem.

Maximilian PernhedenRådgivare