FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/05/2018

Försäljning av samägt hus och bodelning

Hej. Jag står inför en skilsmässa där vi är hyfsat överens om många saker, men vårt gemensamma hus är vi inte överens om. Jag vill sälja direkt medan hon vill ta god tid på sig, allt mellan 2-6 månader har hon sagt.

Jag kommer kontakta mäklare för att få en kostnadsfri värdering av huset, men finns det nåt man kan göra för att skynda på försäljningen? Vi äger huset gemensamt.

När skilsmässopapper väl är påskrivna och registrerade, är man då tvungen att göra bodelningen i anslutning till det eller kan en av oss dra ut på bodelningen i flera månader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. Den första avhandlar bostadsförsäljningen och den andra bodelningen.

Kan du skynda på försäljningen?

I frågan anger du att huset är gemensamt ägt, varför samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig. Enligt 6 § SamägL kan du som delägare vid tingsrätten ansöka om att er fastighet ska säljas på offentlig auktion. Om en annan delägare, i detta fall din fru, kan visa på synnerliga skäl att inte sälja fastigheten på offentlig auktion ska så inte göras. Detta är ett högt ställt krav och sannolikheten att huset kan försäljas på offentlig auktion är stor. En god man ska enligt 8 § SamägL ombesörja försäljningen via offentlig auktion och enligt 9 § SamägL kan ett minimipris sättas.

När görs bodelningen?

Bodelningsfrågan avgörs i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 4 § ÄktB ska bodelning förrättas när äktenskapet har upplösts (jmf. 5 kap 6 § ÄktB), men om du vill att bodelning ska förrättas tidigare, medan mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelning förrättas genast. Bodelning ska förrättas av makarna enligt 9 kap. 5 § ÄktB, men om makarna inte kan komma överens ska på ansökan av en av makarna en bodelningsförrättare utses av domstolen, se 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bodelning förrättas enligt 17 kap. 5 § ÄktB.

Jag hoppas att det var svar på dina frågor. Ställ gärna en till om du har fler funderingar.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000