Försäljning av giftorättsgods som är lös egendom

2018-01-21 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru har skrivit på papper om äktenskapsskillnad.Vi äger var sin skoter som är värd lika mycke. Nu tänkte jag sälja min skoter för att köpa nåt annat. Om jag säljer min skoter nu och lånar upp till den nya. Ska de godkännas av min fru då eller kan jag göra de ändå.Behöver vi ta upp de i en eventuell bodelning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mitt svar utgår ifrån att skotern är giftorättsgods.

Försäljning av skoter
Enligt 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄB) får inte en make utan den andre makens samtycke sälja något som utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag. Detta gäller även efter att ni skrivit på papper om äktenskapsskillnad och fram till dess att bodelning är klar. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

En skoter utgör varken gemensam bostad eller bohag. Du har rätt att sälja giftorättsgods som är lös egendom utan din frus godkännande och då en skoter är lös egendom har du rätt att sälja den utan din frus godkännande.

Vad kommer att ingå i en eventuell bodelning?
Då du säljer en skoter som är giftorättsgods kommer även det som träder istället för skotern (dvs. din nya skoter) att ingå i bodelningen. Ditt lån däremot uppkommer efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes vilket innebär att lånet inte kommer att ingå i bodelningen, se 11 kap. 2 § ÄB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?