Försäljning av fastighet till underpris

2017-08-24 i Laglott
FRÅGA
Hej. Mina föräldrar har sålt sin fastighet till min bror till underpris taxvärde. vad händer med arvslott? De är fortfarande i livet och nyttjanderätt livet ut. kan jag göra anspråk när det kommer till bouppteckning?Mina föräldrar är gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör både reglerna om förskott på arv i 6 kap. Ärvdabalken och laglotten i 7 kap. Ärvdabalken. För att reglerna om förskott på arv ska bli aktuellt behöver en gåva skett, för att kunna besvara det skulle man behöva veta vad marknadsvärdet var på fastigheten och vad som din bror faktiskt betalat för den. I detta fall gör jag den bedömningen att gåva som din bror erhållit ska vara den mellanskillnaden mellan underpriset och marknadsvärdet, lagtexten är dock inte helt tydlig med hur man rent praktiskt ska räkna om denna försäljning ska anses som gåva. I rättsfall brukar domstolarna anse att man behöver göra en helhetsbedömning och ta in alla omständigheter för att kunna avgöra om en gåva föreligger. För att du ska kunna ta reda på detta råder jag dig att anlita en jurist där du kan redogöra alla omständigheter.

Om man anser att mellanskillnaden mellan försäljningspriset och marknadsvärdet är en gåva innebär detta att reglerna om förskott på arv blir aktuella. Detta är reglerat i 6 kap 1 § ÄB (här) och innebär att en gåva som en förälder gett sitt barn ska som utgångspunkt avräknas på dennes arv. Vid en avräkning på arvet kommer man avräkna gåvans värde på arvingens arvslott. Exempel, en förälder har gett en gåva på 100 000 kr till ett av sina två barn. När arvet ska fördelas finns 200 000 kr att fördela. Man kommer då räkna med de 100 000 kr som gett som gåva, vilket innebär att 300 000 kr finns att fördelas, 150 000 kr per barn. Men eftersom ena barnet redan fått 100 000 kr kommer de barnet endast få 50 000 kr (150 000- 100 000) och det andra barnet 150 000 kr. Om värdet av gåvan överstiger arvslotten behöver inte gåvotagaren betala något till dödsboet enligt 6 kap. 4 § ÄB.

Som du ser är reglerna om förskott på arv tänkta att jämna ut arvet mellan arvingarna. Då dina föräldrar fortfarande har nyttjanderätten på fastigheten kan reglerna om det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt enligt 7 kap. 4 § ÄB (här). Laglotten är hälften av den arvslott som du som bröstarvinge har rätt till och laglotten ska inte en arvlåtare kunna testamentera bort. Därför finns reglera om gåvor som är att jämställa med testamente. Som exempel på sådana gåvor är gåvor som ges på dödsbädden eller gåvor där gåvogivaren ger äganderätten till exempel en fastighet men behåller nyttjanderätten till sin död. Gemensamt med dessa typer av gåvor är att gåvogivaren inte drabbas av gåvan under sin livstid. De

Vid det förstärkta laglottsskyddet kan det bli aktuellt att gåva ska återgå till dödsboet för att skydda laglotten.

Ex gåvans värde som din bror fick var värt 350 000 kr och skedde under omständigheter som är att jämställa med ett testamente. Kvar i dödsboet finns 50 000 kr. Arvslotten om man räknar med gåvan är 400 000/2= 200 000 kr varav hälften är laglotten = 100 000 kr. I exemplet kan inte den ena arvinge få ut sin laglott då det endast finns 50 000 kr i dödsboet, därmed ska den arvingen som erhöll gåvan betala resterande 50 000 kr. För att få ut laglotten enligt dessa regler behöver du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Som du ser kan både reglerna om laglotten och det förstärkta bli aktuellt i din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94414)