Förordnande av testamentsexekutor

2016-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan Ni fungera som testmentsexekutor?Med vänlig hälsningKåre Bäckström
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har någon i testamente utsetts att handha förvaltningen av dödsboet och verkställigheten av testamentet (testamentsexekutor) träder denne i dödsbodelägarnas ställe vad gäller ansvaret för boets utredning enligt 19 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637)Ärvdabalk (1958:637). En testamentsexekutors behörighet grundar sig på testamentet och får sålunda, om inte särskild inskränkning gjorts i testamentet, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning enligt 19 kap. 20 § ÄB.

En testamentsexekutor har således stora befogenheter i sin förvaltning av dödsboet. Det är därför viktigt att hitta en lämplig person för detta uppdrag. Det är vanligt förekommande att man utser en jurist/advokat till exekutor, men även någon som saknar juridisk utbildning kan vara lämplig, t.ex. en god vän. Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda tjänsten inom ramen av denna rådgivning men du är välkommen att ta kontakt med Lawlines juristbyrå för vidare hjälp om det skulle vara aktuellt.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa ytterligare frågor.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3542)
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar
2020-11-13 Har barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?

Alla besvarade frågor (86392)