Formulering i testamente


Jag och min sambo har inbördes testamente och samboavtal. Han har barn sedan tidigare, jag har inte några och vi har inga gemensamma. Alltså skall väl hans barn ha ut sin laglott vid hans död (om han dör före mig). Men jag tycker att formuleringen i nuvarande testamentet är lite otydlig. Det står så här:

"Det är min förhoppning att mina barn .......... , väljer att avstå från att kräva sitt arv tills ... har avlidit.

Skulle så icke vara fallet, dvs mina barn kräver sin laglott omedelbart, skall hon ha rätt att utge skifteslikvid och därigenom lösa ut min andel av bostadsrätten och mitt lösöre utom det som förtecknats under § ... "

Jag tycker att formuleringen bör vara starkare och tydligare, något i stil med "Jag vill att mina barn får ut sin arvslott, förutom lagstadgad laglott, först efter (mitt namn) bortgång.

Min fråga är om dessa båda skrivningar är lika starka i juridisk mening eller om vi ska skriva om denna paragraf.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tanken med nuvarande formulering är, sannolikt, att du ska överta all din sambos egendom om han avlider först och att egendomen sedermera tillfaller barnen när även du har avlidit. Din sambos särkullsbarn har dock alltid rätt att få ut sin laglott (1/2 det legala arvet) direkt enligt ärvdabalken 7 kap. 3 §. Det kräver dock att barnen påkallar jämkning av testamentet, om de inte gör det kommer allt kvarlåtenskap att tillfalla dig när du har avlidit. Genom formuleringen tas barnens rätt upp, men arvlåtaren önskar att barnen ska vänta tills styvföräldern avlider innan de kräver sin rätt. Det är viktigt att formuleringen reglerar att barnen ska få egendomen när båda har dött, om det är tanken, annars har de ingen arvsrätt alls när du avlider.

Så som det senare exemplet är formulerat, torde det innebära att barnen under alla omständigheter får ut sin laglott direkt och sedan, vid din död, hela sitt legala arv. Det går aldrig att avtala bort ett barns laglott, utan arvlåtaren kan enbart önska att ens barn inte ska kräva sin laglott.

Din fråga kan således inte helt besvaras, då det beror på vad er önskan är, men i svaret anges vad som sannolikt sker vid användande av respektive formulering. När det kommer till upprättande av testamenten rekommenderar jag alltid att ta hjälp av en jurist så att formuleringarna verkligen innebär det ni önskar, eftersom det lätt kan bli fel. Våra jurister på Lawline finns alltid till förfogande och kontaktas här.

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning